messager

องค์การบริหารส่วนตำบล
บาตง
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed จ้างจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย นธ.ถ48-003 บ้านพงมูซู - บ้านบลูกาฮีเล กว้าง 8.00 เมตร ยาว 2,295.00 เมตร หนา 5 เซนติเมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,360.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ภายในตำบลบาตง โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างโครงการถมดินหน้าที่ทำการ อบต. กว้าง 43.00 ม. ยาว 54.00 ม. หนาเฉลี่ย 1.00 ม. หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 2,322.00 ลบ.ม โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างทำป้ายไวนิลรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ภายในตำบลบาตง โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างซ่อมแซมบ่อบาดาลประปาหมู่บ้านขนาดบ่อ 6 นิ้ว หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างโครงการถมดินหน้าที่ทำการ อบต. กว้าง 43.00 ม. ยาว 54.00 ม. หนาเฉลี่ย 1.00 ม. หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 2,322.00 ลบ.ม โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed โครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ภายในตำบลบาตง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed โครงการถมดินหน้าที่ทำการ อบต. กว้าง 43.00 ม. ยาว 54.00 ม. หนาเฉลี่ย 1.00 ม. หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 2,322.00 ลบ.ม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายภายในหมู่บ้านปูลาจีจา หมู่ที่ 5 ตำบลบาตง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 405.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายภายในหมู่บ้านปูลาจีจา หมู่ที่ 5 ตำบลบาตง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 405.00 ตารางเมตร แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างถ่ายเอกสาร แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศตามโครงการอบรมศึกษาดูงานเสริมสร้างศักยภาพสตรีในตำบลบาตง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะนอกสถานที่ของผู้เรียนระดับปฐมวัย ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะนอกสถานที่ของผู้เรียนระดับปฐมวัย ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะนอกสถานที่ของผู้เรียนระดับปฐมวัย ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมตามโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเสริมสร้างศักยภาพสตรีในตำบลบาตง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 23 รายการ (เอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างซ่อมแซมบ่อบาดาลประปาหมู่บ้านขนาดบ่อ 6 นิ้ว หมู่ที่ 5 บ้านปาแดแตแร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อวัสดุในการจัดอบรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะนอกสถานที่ของผู้เรียนระดับปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 170 ชุด (เอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ (อุทกภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ (อุทกภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้อเสื้อแข่งขันกีฬาและเหรียญรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้อชุดกีฬาฟุตบอลและวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อตลับหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างตรวจเช็คและจ้างบำรุงรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน กจ 8836 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างปฏิทินแบบแขวนประจำปี พ.ศ.2567 ขนาด 8/16 หน้า ปกกระดาษ 260 แกรม เนื้อในกระดาษ 230 แกรม กระดาษอาร์ตพิมพ์ 4 สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1kVA จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน บจ-๑๕๐๓ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างทำป้ายไวนิล 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างซ่อมระบบอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน กจ 8836 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed อาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2/2566 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed อาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2/2566 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed อาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2/2566 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๒๔๐x๔๘๐ซม.ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี 256๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส (พร้อมติดตั้ง) จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด240x480 ซม. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2567 (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มอาร์ตมัน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
1 - 50 (ทั้งหมด 645 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13