ชื่อเรื่อง :

ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล ../add_file/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลระบบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลระบบ ../add_file/ข้อมูลระบบ
ชื่อไฟล์ : บทความใหม่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บทความใหม่ ../add_file/บทความใหม่
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : {$Duration:1200,$Opacity:2} file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: {$Duration:1200,$Opacity:2} ../add_file/{$Duration:1200,$Opacity:2}
ชื่อไฟล์ : FM5StIFSun31114.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : สถานที่ท่องเที่ยว - ต้นไทรยักษ์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ ม.2 ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส - มัสยิดโบราณ ตั้งอยู่ในพื้นที่ ม.4 ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส - น้ำตกศรีตันหยง ตั้งอยู่ในพื้นที่ ม.5 ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส - หนองน้ำแกลแร ตั้งอยู่ในพื้นที่ ม.7 ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส - อ่างเก็บน้ำตะโล๊ะซะ ตั้งอยู่ในพื้นที่ ม.8 ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สถานที่ท่องเที่ยว - ต้นไทรยักษ์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ ม.2 ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส - มัสยิดโบราณ ตั้งอยู่ในพื้นที่ ม.4 ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส - น้ำตกศรีตันหยง ตั้งอยู่ในพื้นที่ ม.5 ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส - หนองน้ำแกลแร ตั้งอยู่ในพื้นที่ ม.7 ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส - อ่างเก็บน้ำตะโล๊ะซะ ตั้งอยู่ในพื้นที่ ม.8 ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ../add_file/สถานที่ท่องเที่ยว - ต้นไทรยักษ์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ ม.2 ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส - มัสยิดโบราณ ตั้งอยู่ในพื้นที่ ม.4 ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส - น้ำตกศรีตันหยง ตั้งอยู่ในพื้นที่ ม.5 ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส - หนองน้ำแกลแร ตั้งอยู่ในพื้นที่ ม.7 ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส - อ่างเก็บน้ำตะโล๊ะซะ ตั้งอยู่ในพื้นที่ ม.8 ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : "ตำบลบาตงมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข็มแข็ง" file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: "ตำบลบาตงมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข็มแข็ง" ../add_file/ "ตำบลบาตงมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข็มแข็ง"
ชื่อไฟล์ : เข้ามาเยี่ยมชมครับ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เข้ามาเยี่ยมชมครับ ../add_file/เข้ามาเยี่ยมชมครับ
ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง ใหม่

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง ใหม่

../add_file/

รอปรับปรุง ใหม่


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ : w3-animate-opacity file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: w3-animate-opacity ../add_file/w3-animate-opacity
ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ :

 

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 


ชื่อไฟล์ :

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

../add_file/

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf


ชื่อไฟล์ : ทดสอบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทดสอบ ../add_file/ทดสอบ
ชื่อไฟล์ : เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ ../add_file/เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : ๑. นายดือแน็ง รานิงปะออ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ๒. นายอับดุลไซเด็ง ซาแล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ๓. นายมาหะมะ มะดือเร๊ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ๔. นายแวอาแซ เจ๊ะหลง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ๕. นายมะรูดิง มะมิง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ๖. นายอานันท์ ตะแม็ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ๗. นายมะยาลี หะยีดือราแม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ๘. นายอิบราเฮง มะแซ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ๙. นายตอเฮร์ มะมิงสีโป สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ๑. นายดือแน็ง รานิงปะออ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ๒. นายอับดุลไซเด็ง ซาแล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ๓. นายมาหะมะ มะดือเร๊ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ๔. นายแวอาแซ เจ๊ะหลง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ๕. นายมะรูดิง มะมิง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ๖. นายอานันท์ ตะแม็ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ๗. นายมะยาลี หะยีดือราแม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ๘. นายอิบราเฮง มะแซ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ๙. นายตอเฮร์ มะมิงสีโป สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ../add_file/ ๑. นายดือแน็ง รานิงปะออ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ๒. นายอับดุลไซเด็ง ซาแล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ๓. นายมาหะมะ มะดือเร๊ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ๔. นายแวอาแซ เจ๊ะหลง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ๕. นายมะรูดิง มะมิง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ๖. นายอานันท์ ตะแม็ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ๗. นายมะยาลี หะยีดือราแม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ๘. นายอิบราเฮง มะแซ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ๙. นายตอเฮร์ มะมิงสีโป สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง
ชื่อไฟล์ :

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

../add_file/

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน


ชื่อไฟล์ :
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:
../add_file/

ชื่อไฟล์ : คำถาม : ตอบ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คำถาม : ตอบ : ../add_file/คำถาม : ตอบ :
ชื่อไฟล์ :

การพัฒนาระบบของเรา

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

การพัฒนาระบบของเรา

../add_file/

การพัฒนาระบบของเรา


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุงข้อมูล... file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุงข้อมูล... ../add_file/ รอปรับปรุงข้อมูล...
ชื่อไฟล์ : อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม ../add_file/อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม
ชื่อไฟล์ : OYkEAIoWed103054.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DOrHtKpWed103142.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : N9xoDoOMon50501.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : TT0ftgrSun120912.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 70DRYOqMon105226.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3YttIXYMon105646.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kNNz8ZyMon105913.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : C3NApA2Mon111334.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cAFbz4TMon111057.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : CBKbQctMon112323.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BUQhXb8Mon111412.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5uDzGlgMon111611.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uFdL904Mon111718.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XoFZ5cOMon112500.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RiDoAoNMon112540.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yvBDuJ3Mon112702.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qC1q220Mon113056.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rcG0TuCMon113151.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xDxCoZUMon113317.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LdFn2SRMon113431.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : da3MuaDMon113540.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VbsItMTMon113642.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hbRux7nMon113803.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZN33rijMon113925.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TGFgLy9Mon114026.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GowIwuBMon114219.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PT09KLkMon114611.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SGx8gSuMon114914.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1UJzA8hMon115136.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UIKclkYMon115625.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yA0KqtfMon115734.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nH3wzpWMon115824.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Msq5IayMon115934.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nEDfRvHTue120031.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 32mQIhkTue120113.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XvBH9UhTue120210.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JEMbLPgWed111141.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VOZhSNYWed15520.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : o927VAJWed15551.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9ovNcxyThu45252.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : MGX3JnUFri114840.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : I15MRFdThu55646.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uNAc5jRFri122028.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Rcx1vXwFri104104.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : T0dDbVpFri10153.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KvhV3InFri20440.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JN5wXjvFri23255.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : udeXLQbFri25042.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lKqCah2Fri43417.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : da7v8kOSat100553.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : p5b0fkhSat105443.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NRUVTXJSat112524.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pXYBNZkSat120221.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PRsRMhmSat122804.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wnAeBOKSat11636.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TaMXXSSSat14819.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : eUsVr89Sat105739.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : k9NSSlxSat111435.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jTFgvQ1Sat110446.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qoZycqkSat111510.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CkHuwcESat110714.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zJBG73ZSat111551.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sf921XtSat111711.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : L6i7YgeSat111810.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : deOBNBeSat111949.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iM96eSHSat112142.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3RfW88rSat112215.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YKfSf1CSat112341.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BHMjISXSat112420.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YyfpHk0Sat112530.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lx8PZuBSat112710.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uRJNQYWSat112833.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LiiSMRYSat113127.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9ufKReKSat113152.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BVbhSV1Sat113222.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IIz09wFTue92704.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QBTG4YhTue94453.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : apRh5zATue94942.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0cJue5cTue95357.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BnnQb4ETue100652.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fBBXUpYTue101138.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 36IF6ZjTue101220.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HQQZ0UfTue101605.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mIb8lc9Tue105001.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WdVPkHsTue105336.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Vq2cGoMTue20027.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : IpBzog9Wed13137.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uUYwP8MTue21324.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : plO9a94Tue33136.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KxlACciTue40012.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aKy1Cz0Tue44736.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hbNptgOTue51908.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : G1m1jljWed10932.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PcpDpkEWed15659.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : j2bF4ooWed54552.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cQkxTC4Wed55046.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nfaPiBNWed64446.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : H50buluTue13855.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 11111 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 11111 ../add_file/11111
ชื่อไฟล์ : เนื่องจากป.ป.ช.ได้มีการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงขอประชาสัมพันธ์ช่องทางตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก กล่าวคือ ผู้ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานซึ่งสามารถตอบแบบประเมินได้ภายในวันที่ 1 มิถุนายน -31 กรกฏาคม 2563 โดยสามารถเข้าตอบแบบประเมินตามลิ้งและคิวอาร์โค้ด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เนื่องจากป.ป.ช.ได้มีการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงขอประชาสัมพันธ์ช่องทางตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก กล่าวคือ ผู้ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานซึ่งสามารถตอบแบบประเมินได้ภายในวันที่ 1 มิถุนายน -31 กรกฏาคม 2563 โดยสามารถเข้าตอบแบบประเมินตามลิ้งและคิวอาร์โค้ด ../add_file/เนื่องจากป.ป.ช.ได้มีการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงขอประชาสัมพันธ์ช่องทางตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก กล่าวคือ ผู้ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานซึ่งสามารถตอบแบบประเมินได้ภายในวันที่ 1 มิถุนายน -31 กรกฏาคม 2563 โดยสามารถเข้าตอบแบบประเมินตามลิ้งและคิวอาร์โค้ด
ชื่อไฟล์ : ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ทาง อบต.บาตง จะจัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้า ในโครงการ "สินค้าธงฟ้า-สินค้าฮาลาล ต้านภัย Covid-19 จังหวัดชายแดนภาคใต้" ของ ศอบต.ร่วมกับ จังหวัดนราธิวาสและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-15.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง รายละเอียดสินค้าดังนี้ 1.ข้าวสาร ถุง 5 กก. ราคา 75 บาท (จำกัดไม่เกิน 10 กก./ท่าน) 2.น้ำตาลทราย 1 กก. ราคา 18 บาท (จำกัดไม่เกิน 5 กก./ท่าน) 3.น้ำมันพืช 1 ขวด ราคา 33 บาท (จำกัดไม่เกิน 2 ขวด./ท่าน) ขอความร่วมมือทุกท่านที่มาซื้อสินค้า ให้สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ covid 19 ***สินค้ามีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ทาง อบต.บาตง จะจัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้า ในโครงการ "สินค้าธงฟ้า-สินค้าฮาลาล ต้านภัย Covid-19 จังหวัดชายแดนภาคใต้" ของ ศอบต.ร่วมกับ จังหวัดนราธิวาสและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-15.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง รายละเอียดสินค้าดังนี้ 1.ข้าวสาร ถุง 5 กก. ราคา 75 บาท (จำกัดไม่เกิน 10 กก./ท่าน) 2.น้ำตาลทราย 1 กก. ราคา 18 บาท (จำกัดไม่เกิน 5 กก./ท่าน) 3.น้ำมันพืช 1 ขวด ราคา 33 บาท (จำกัดไม่เกิน 2 ขวด./ท่าน) ขอความร่วมมือทุกท่านที่มาซื้อสินค้า ให้สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ covid 19 ***สินค้ามีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลย ../add_file/ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ทาง อบต.บาตง จะจัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้า ในโครงการ "สินค้าธงฟ้า-สินค้าฮาลาล ต้านภัย Covid-19 จังหวัดชายแดนภาคใต้" ของ ศอบต.ร่วมกับ จังหวัดนราธิวาสและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-15.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง รายละเอียดสินค้าดังนี้ 1.ข้าวสาร ถุง 5 กก. ราคา 75 บาท (จำกัดไม่เกิน 10 กก./ท่าน) 2.น้ำตาลทราย 1 กก. ราคา 18 บาท (จำกัดไม่เกิน 5 กก./ท่าน) 3.น้ำมันพืช 1 ขวด ราคา 33 บาท (จำกัดไม่เกิน 2 ขวด./ท่าน) ขอความร่วมมือทุกท่านที่มาซื้อสินค้า ให้สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ covid 19 ***สินค้ามีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลย
ชื่อไฟล์ : New Normal New "ME" พฤติกรรมใหม่ ห่างไกลโควิท #บาตงร่วมใจห่างไกลโควิท file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: New Normal New "ME" พฤติกรรมใหม่ ห่างไกลโควิท #บาตงร่วมใจห่างไกลโควิท ../add_file/New Normal New "ME" พฤติกรรมใหม่ ห่างไกลโควิท #บาตงร่วมใจห่างไกลโควิท
ชื่อไฟล์ : กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง มอบงบประมาณให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาตง เพื่อจัดทำโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) #เราจะชนะโควิด-19ไปด้วยกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง มอบงบประมาณให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาตง เพื่อจัดทำโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) #เราจะชนะโควิด-19ไปด้วยกัน ../add_file/กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง มอบงบประมาณให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาตง เพื่อจัดทำโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) #เราจะชนะโควิด-19ไปด้วยกัน
ชื่อไฟล์ : อบต.บาตง ร่วมด้วย รพสต.บาตง อสม. ทีมงานผู้ใหญ่บ้าน และ เยาวชนบ้านบาตง ลงชุมชนเพื่อ ประชาสัมพันธ์ ชาวบาตงร่วมใจสู้ภัย covid 19 มีการแจกหน้ากากอนามัย วัดไข้ คนในชุมชน พร้อมแจกใบปลิวประชาสัมพันธ์การป้องกันเชื้อจาก covid 19 #เราจะสู้ไปด้วยกัน #แล้วคุณละพร้อมหรือยัง #บาตงร่วมใจสู้ภัยcovid19เพื่อรอมฎอนที่รัก file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อบต.บาตง ร่วมด้วย รพสต.บาตง อสม. ทีมงานผู้ใหญ่บ้าน และ เยาวชนบ้านบาตง ลงชุมชนเพื่อ ประชาสัมพันธ์ ชาวบาตงร่วมใจสู้ภัย covid 19 มีการแจกหน้ากากอนามัย วัดไข้ คนในชุมชน พร้อมแจกใบปลิวประชาสัมพันธ์การป้องกันเชื้อจาก covid 19 #เราจะสู้ไปด้วยกัน #แล้วคุณละพร้อมหรือยัง #บาตงร่วมใจสู้ภัยcovid19เพื่อรอมฎอนที่รัก ../add_file/อบต.บาตง ร่วมด้วย รพสต.บาตง อสม. ทีมงานผู้ใหญ่บ้าน และ เยาวชนบ้านบาตง ลงชุมชนเพื่อ ประชาสัมพันธ์ ชาวบาตงร่วมใจสู้ภัย covid 19 มีการแจกหน้ากากอนามัย วัดไข้ คนในชุมชน พร้อมแจกใบปลิวประชาสัมพันธ์การป้องกันเชื้อจาก covid 19 #เราจะสู้ไปด้วยกัน #แล้วคุณละพร้อมหรือยัง #บาตงร่วมใจสู้ภัยcovid19เพื่อรอมฎอนที่รัก
ชื่อไฟล์ : ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ../add_file/ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน
ชื่อไฟล์ : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ../add_file/การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ชื่อไฟล์ : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ../add_file/ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ชื่อไฟล์ : งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ../add_file/งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
ชื่อไฟล์ : งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ../add_file/งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ../add_file/ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
ชื่อไฟล์ : งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ที่เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ที่เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ../add_file/งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ที่เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ชื่อไฟล์ : ผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ../add_file/ ผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
ชื่อไฟล์ : แผนการใช้จ่ายเงินรวม องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน ธันวาคม 2562 และไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2563 ถึงเดือน มีนาคม 2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนการใช้จ่ายเงินรวม องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน ธันวาคม 2562 และไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2563 ถึงเดือน มีนาคม 2563 ../add_file/ แผนการใช้จ่ายเงินรวม องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน ธันวาคม 2562 และไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2563 ถึงเดือน มีนาคม 2563
ชื่อไฟล์ : แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน ธันวาคม 2562 และไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 ถึงเดือน มีนาคม 2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน ธันวาคม 2562 และไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 ถึงเดือน มีนาคม 2563 ../add_file/ แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน ธันวาคม 2562 และไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 ถึงเดือน มีนาคม 2563
ชื่อไฟล์ : อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบาตง คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ๑. นายนูรูแมง หะยีเจ๊ะโวะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ๒. นายอัสมิง ตันหยงขาเดร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ๓. นายมูหมัดซาตา โดสามะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ๔. นายอิสมาแอ โต๊ะปาราวัน เลขานุการนายก โครงสร้างคณะผู้บริหาร นายก อบต. รองนายก อบต. รองนายก อบต. เลขานุการนายก อบต. file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบาตง คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ๑. นายนูรูแมง หะยีเจ๊ะโวะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ๒. นายอัสมิง ตันหยงขาเดร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ๓. นายมูหมัดซาตา โดสามะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ๔. นายอิสมาแอ โต๊ะปาราวัน เลขานุการนายก โครงสร้างคณะผู้บริหาร นายก อบต. รองนายก อบต. รองนายก อบต. เลขานุการนายก อบต. ../add_file/อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบาตง คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ๑. นายนูรูแมง หะยีเจ๊ะโวะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ๒. นายอัสมิง ตันหยงขาเดร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ๓. นายมูหมัดซาตา โดสามะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ๔. นายอิสมาแอ โต๊ะปาราวัน เลขานุการนายก โครงสร้างคณะผู้บริหาร นายก อบต. รองนายก อบต. รองนายก อบต. เลขานุการนายก อบต.
ชื่อไฟล์ : วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ ../add_file/วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ
ชื่อไฟล์ : ประกาศสภา อบต.บาตง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศสภา อบต.บาตง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ../add_file/ประกาศสภา อบต.บาตง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
ชื่อไฟล์ : รายงานการประชุมสภา อบต.บาตง สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการประชุมสภา อบต.บาตง สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ../add_file/รายงานการประชุมสภา อบต.บาตง สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
ชื่อไฟล์ : รายงานการประชุมสภา อบต.บาตง สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการประชุมสภา อบต.บาตง สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ../add_file/รายงานการประชุมสภา อบต.บาตง สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
ชื่อไฟล์ : รายงานการประชุมสภา อบต.บาตง สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการประชุมสภา อบต.บาตง สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ../add_file/รายงานการประชุมสภา อบต.บาตง สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
ชื่อไฟล์ : เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 อบต.บาตงได้จัดประชุมสภา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 อบต.บาตงได้จัดประชุมสภา ../add_file/เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 อบต.บาตงได้จัดประชุมสภา
ชื่อไฟล์ : รายงานการประชุมสภา อบต.บาตง สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการประชุมสภา อบต.บาตง สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ../add_file/รายงานการประชุมสภา อบต.บาตง สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
ชื่อไฟล์ : รายงานการประชุมสภา อบต.บาตง สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการประชุมสภา อบต.บาตง สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ../add_file/รายงานการประชุมสภา อบต.บาตง สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
ชื่อไฟล์ : รายงานการประชุมสภา อบต.บาตง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการประชุมสภา อบต.บาตง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ../add_file/รายงานการประชุมสภา อบต.บาตง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
ชื่อไฟล์ : รายงานการประชุมสภา อบต.บาตง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการประชุมสภา อบต.บาตง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ../add_file/รายงานการประชุมสภา อบต.บาตง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
ชื่อไฟล์ : รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ../add_file/รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
ชื่อไฟล์ : รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ../add_file/รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
ชื่อไฟล์ : รายงานการประชุมสภา อบต.บาตง สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการประชุมสภา อบต.บาตง สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ../add_file/รายงานการประชุมสภา อบต.บาตง สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
ชื่อไฟล์ : รายงานการประชุมสภา อบต.บาตง สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการประชุมสภา อบต.บาตง สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ../add_file/รายงานการประชุมสภา อบต.บาตง สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
ชื่อไฟล์ : ประกาศสภา อบต.บาตง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศสภา อบต.บาตง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ../add_file/ประกาศสภา อบต.บาตง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
ชื่อไฟล์ : ประกาศสภา อบต.บาตง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศสภา อบต.บาตง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ../add_file/ประกาศสภา อบต.บาตง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562
ชื่อไฟล์ : ประกาศสภา อบต.บาตง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศสภา อบต.บาตง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 ../add_file/ประกาศสภา อบต.บาตง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562
ชื่อไฟล์ : ประกาศสภา อบต.บาตง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 และสมัยแรกประจำปี พ.ศ. 2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศสภา อบต.บาตง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 และสมัยแรกประจำปี พ.ศ. 2563 ../add_file/ประกาศสภา อบต.บาตง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 และสมัยแรกประจำปี พ.ศ. 2563
ชื่อไฟล์ : ประกาศอำเภอรือเสาะ เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศอำเภอรือเสาะ เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ../add_file/ประกาศอำเภอรือเสาะ เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
ชื่อไฟล์ : ประกาศอำเภอรือเสาะ เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศอำเภอรือเสาะ เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ../add_file/ ประกาศอำเภอรือเสาะ เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
ชื่อไฟล์ : ขอเชิญประชุมสภา อบต.บาตง สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอเชิญประชุมสภา อบต.บาตง สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ../add_file/ขอเชิญประชุมสภา อบต.บาตง สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
ชื่อไฟล์ : ขอเชิญประชุมสภา อบต.บาตง สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอเชิญประชุมสภา อบต.บาตง สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ../add_file/ขอเชิญประชุมสภา อบต.บาตง สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
ชื่อไฟล์ : ประกาศสภา อบต.บาตง อนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.บาตง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศสภา อบต.บาตง อนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.บาตง ../add_file/ประกาศสภา อบต.บาตง อนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.บาตง
ชื่อไฟล์ : ขอเชิญประชุมสภา อบต.บาตง สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอเชิญประชุมสภา อบต.บาตง สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ../add_file/ขอเชิญประชุมสภา อบต.บาตง สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
ชื่อไฟล์ : อนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.บาตง สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.บาตง สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ../add_file/อนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.บาตง สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
ชื่อไฟล์ : ขอเชิญประชุมสภา อบต.บาตง สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอเชิญประชุมสภา อบต.บาตง สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ../add_file/ขอเชิญประชุมสภา อบต.บาตง สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
ชื่อไฟล์ : รายงานการประชุมสภา อบต.บาตง สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการประชุมสภา อบต.บาตง สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ../add_file/รายงานการประชุมสภา อบต.บาตง สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
ชื่อไฟล์ : ขอเชิญประชุมสภา อบต.บาตง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอเชิญประชุมสภา อบต.บาตง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ../add_file/ขอเชิญประชุมสภา อบต.บาตง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
ชื่อไฟล์ : อนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.บาตง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.บาตง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ../add_file/อนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.บาตง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
ชื่อไฟล์ : ขอเชิญประชุมสภา อบต.บาตง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอเชิญประชุมสภา อบต.บาตง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ../add_file/ขอเชิญประชุมสภา อบต.บาตง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
ชื่อไฟล์ : ขอเชิญประชุมสภา อบต.บาตง สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอเชิญประชุมสภา อบต.บาตง สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ../add_file/ขอเชิญประชุมสภา อบต.บาตง สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
ชื่อไฟล์ : อนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.บาตง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.บาตง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ../add_file/อนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.บาตง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
ชื่อไฟล์ : ขอเชิญประชุมสภา อบต.บาตง สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอเชิญประชุมสภา อบต.บาตง สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ../add_file/ขอเชิญประชุมสภา อบต.บาตง สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
ชื่อไฟล์ : ขอเชิญประชุมสภา อบต.บาตง สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอเชิญประชุมสภา อบต.บาตง สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ../add_file/ขอเชิญประชุมสภา อบต.บาตง สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
ชื่อไฟล์ : อนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.บาตง สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.บาตง สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ../add_file/อนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.บาตง สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
ชื่อไฟล์ : อนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.บาตง สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.บาตง สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ../add_file/อนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.บาตง สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
ชื่อไฟล์ : อนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.บาตง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.บาตง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ../add_file/อนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.บาตง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
ชื่อไฟล์ : ขอเชิญประชุมสภา อบต.บาตง สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอเชิญประชุมสภา อบต.บาตง สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ../add_file/ขอเชิญประชุมสภา อบต.บาตง สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
ชื่อไฟล์ : ประกาศสภา อบต.บาตง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศสภา อบต.บาตง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 ../add_file/ประกาศสภา อบต.บาตง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562
ชื่อไฟล์ : ประกาศสภา อบต.บาตง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศสภา อบต.บาตง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 ../add_file/ประกาศสภา อบต.บาตง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562
ชื่อไฟล์ : อนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.บาตง สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.บาตง สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ../add_file/อนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.บาตง สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
ชื่อไฟล์ : อนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.บาตง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.บาตง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ../add_file/อนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.บาตง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
ชื่อไฟล์ : จัดทำโดย : กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จัดทำโดย : กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ../add_file/จัดทำโดย : กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ชื่อไฟล์ : จัดทำโดย : กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จัดทำโดย : กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ../add_file/จัดทำโดย : กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ชื่อไฟล์ : จัดทำโดย : กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จัดทำโดย : กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ../add_file/จัดทำโดย : กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ชื่อไฟล์ : จัดทำโดย : กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จัดทำโดย : กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ../add_file/จัดทำโดย : กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ชื่อไฟล์ : ชื่อหนังสือ : ชุดความรู้การดูแลตนเองและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้านความมั่นคงในชีวิต จัดทำโดย : กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ชื่อหนังสือ : ชุดความรู้การดูแลตนเองและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้านความมั่นคงในชีวิต จัดทำโดย : กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ../add_file/ชื่อหนังสือ : ชุดความรู้การดูแลตนเองและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้านความมั่นคงในชีวิต จัดทำโดย : กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ชื่อไฟล์ : ชื่อหนังสือ : ชุดความรู้การดูแลตนเองและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้านความมั่นคงในชีวิต จัดทำโดย : กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ชื่อหนังสือ : ชุดความรู้การดูแลตนเองและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้านความมั่นคงในชีวิต จัดทำโดย : กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ../add_file/ชื่อหนังสือ : ชุดความรู้การดูแลตนเองและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้านความมั่นคงในชีวิต จัดทำโดย : กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ชื่อไฟล์ : ชื่อหนังสือ : ชุดความรู้การดูแลตนเองและ พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ด้านความมั่นคงในชีวิต ชื่อหนังสือ : ชุดความรู้การดูแลตนเองและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้านความมั่นคงในชีวิต จัดทำโดย : กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ชื่อหนังสือ : ชุดความรู้การดูแลตนเองและ พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ด้านความมั่นคงในชีวิต ชื่อหนังสือ : ชุดความรู้การดูแลตนเองและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้านความมั่นคงในชีวิต จัดทำโดย : กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ../add_file/ชื่อหนังสือ : ชุดความรู้การดูแลตนเองและ พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ด้านความมั่นคงในชีวิต ชื่อหนังสือ : ชุดความรู้การดูแลตนเองและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้านความมั่นคงในชีวิต จัดทำโดย : กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ชื่อไฟล์ : สำหรับชาวตำบลบาตง ที่มีบ้านว่าง และประส่งค์ที่จะเปิดให้เช่า หรือเป็นที่พักรายวัน สามารถมาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อบต.บาตง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สำหรับชาวตำบลบาตง ที่มีบ้านว่าง และประส่งค์ที่จะเปิดให้เช่า หรือเป็นที่พักรายวัน สามารถมาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อบต.บาตง ../add_file/สำหรับชาวตำบลบาตง ที่มีบ้านว่าง และประส่งค์ที่จะเปิดให้เช่า หรือเป็นที่พักรายวัน สามารถมาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อบต.บาตง
ชื่อไฟล์ : เปิดรับสมัคร อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.บาตง (เพื่อปฎิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง) จำนวน 2 อัตรา ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30 -16.30 น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เปิดรับสมัคร อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.บาตง (เพื่อปฎิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง) จำนวน 2 อัตรา ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30 -16.30 น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบนี้ ../add_file/เปิดรับสมัคร อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.บาตง (เพื่อปฎิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง) จำนวน 2 อัตรา ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30 -16.30 น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบนี้
ชื่อไฟล์ : ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.บาตง จำนวน 2 อัตรา ตามเอกสารแนบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.บาตง จำนวน 2 อัตรา ตามเอกสารแนบ ../add_file/ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.บาตง จำนวน 2 อัตรา ตามเอกสารแนบ
ชื่อไฟล์ : เกษียณให้สำราญ หนังสือ 5 เล่มที่วัยเก๋า วัยโจ๋ ไม่ควรพลาด “คู่มือการดูแลผู้สูงวัย” ป้องกันปัญหายอดฮิตในวัยเก๋า ครอบคลุมสุขภาพช่องปาก สุขภาพจิต การทรงตัว การมองเห็น และที่อยู่อาศัย อ่านเข้าใจง่าย ปฏิบัติได้ไม่ยาก จัดทำโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เกษียณให้สำราญ หนังสือ 5 เล่มที่วัยเก๋า วัยโจ๋ ไม่ควรพลาด “คู่มือการดูแลผู้สูงวัย” ป้องกันปัญหายอดฮิตในวัยเก๋า ครอบคลุมสุขภาพช่องปาก สุขภาพจิต การทรงตัว การมองเห็น และที่อยู่อาศัย อ่านเข้าใจง่าย ปฏิบัติได้ไม่ยาก จัดทำโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ../add_file/เกษียณให้สำราญ หนังสือ 5 เล่มที่วัยเก๋า วัยโจ๋ ไม่ควรพลาด “คู่มือการดูแลผู้สูงวัย” ป้องกันปัญหายอดฮิตในวัยเก๋า ครอบคลุมสุขภาพช่องปาก สุขภาพจิต การทรงตัว การมองเห็น และที่อยู่อาศัย อ่านเข้าใจง่าย ปฏิบัติได้ไม่ยาก จัดทำโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ชื่อไฟล์ : เกษียณให้สำราญ หนังสือ 5 เล่มที่วัยเก๋า วัยโจ๋ ไม่ควรพลาด “คู่มือการดูแลผู้สูงวัย” ป้องกันปัญหายอดฮิตในวัยเก๋า ครอบคลุมสุขภาพช่องปาก สุขภาพจิต การทรงตัว การมองเห็น และที่อยู่อาศัย อ่านเข้าใจง่าย ปฏิบัติได้ไม่ยาก จัดทำโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เล่มที่ 1 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย ปรับบ้านอยู่สบาย รวบรวมข้อมูล จัดการ และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงหรือพิการ และได้รวบรวมผลงานประกวดการปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีชุมชนเอาไว้ ผลงานเหล่านี้ผ่านการใช้งานจริงมาแล้ว อย่างไรก็ตามแต่ละผลงานมีความเป็นปัจเจก ระยะ สัดส่วน รวมถึงขนาดขององค์ประกอบต่าง ๆ ในผลงานอาจเหมาะสมเฉพาะบุคคล หากมีการนำผลงานไปพัฒนาต่อควรมีการประยุกต์ให้เหมาะสมกับผู้ที่ใช้งานและบริบทของท้องถิ่นหรือชุมชน ช่างชาวบ้านหรือช่างในชุมชนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์และพัฒนาเป็นผลงานที่เหมาะสมในท้องถิ่น ต่อไป หนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมเทคโนโลยีชุมชนเพื่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงหรือพิการ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. สิ่งประดิษฐ์หรืออุปกรณ์ที่ช่วยในการดำรงชีวิต และ 2. การปรับปรุงบ้านและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม หากนำมาใช้ดำเนินการจะสามารถป้องกันการเจ็บป่วย ส่งเสริมสุขภาพ และบำบัดฟื้นฟูร่างกายของผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังเอื้อต่อการดูแลผู้สูงอายุและช่วยแก้ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เกษียณให้สำราญ หนังสือ 5 เล่มที่วัยเก๋า วัยโจ๋ ไม่ควรพลาด “คู่มือการดูแลผู้สูงวัย” ป้องกันปัญหายอดฮิตในวัยเก๋า ครอบคลุมสุขภาพช่องปาก สุขภาพจิต การทรงตัว การมองเห็น และที่อยู่อาศัย อ่านเข้าใจง่าย ปฏิบัติได้ไม่ยาก จัดทำโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เล่มที่ 1 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย ปรับบ้านอยู่สบาย รวบรวมข้อมูล จัดการ และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงหรือพิการ และได้รวบรวมผลงานประกวดการปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีชุมชนเอาไว้ ผลงานเหล่านี้ผ่านการใช้งานจริงมาแล้ว อย่างไรก็ตามแต่ละผลงานมีความเป็นปัจเจก ระยะ สัดส่วน รวมถึงขนาดขององค์ประกอบต่าง ๆ ในผลงานอาจเหมาะสมเฉพาะบุคคล หากมีการนำผลงานไปพัฒนาต่อควรมีการประยุกต์ให้เหมาะสมกับผู้ที่ใช้งานและบริบทของท้องถิ่นหรือชุมชน ช่างชาวบ้านหรือช่างในชุมชนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์และพัฒนาเป็นผลงานที่เหมาะสมในท้องถิ่น ต่อไป หนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมเทคโนโลยีชุมชนเพื่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงหรือพิการ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. สิ่งประดิษฐ์หรืออุปกรณ์ที่ช่วยในการดำรงชีวิต และ 2. การปรับปรุงบ้านและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม หากนำมาใช้ดำเนินการจะสามารถป้องกันการเจ็บป่วย ส่งเสริมสุขภาพ และบำบัดฟื้นฟูร่างกายของผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังเอื้อต่อการดูแลผู้สูงอายุและช่วยแก้ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย ../add_file/เกษียณให้สำราญ หนังสือ 5 เล่มที่วัยเก๋า วัยโจ๋ ไม่ควรพลาด “คู่มือการดูแลผู้สูงวัย” ป้องกันปัญหายอดฮิตในวัยเก๋า ครอบคลุมสุขภาพช่องปาก สุขภาพจิต การทรงตัว การมองเห็น และที่อยู่อาศัย อ่านเข้าใจง่าย ปฏิบัติได้ไม่ยาก จัดทำโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เล่มที่ 1 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย ปรับบ้านอยู่สบาย รวบรวมข้อมูล จัดการ และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงหรือพิการ และได้รวบรวมผลงานประกวดการปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีชุมชนเอาไว้ ผลงานเหล่านี้ผ่านการใช้งานจริงมาแล้ว อย่างไรก็ตามแต่ละผลงานมีความเป็นปัจเจก ระยะ สัดส่วน รวมถึงขนาดขององค์ประกอบต่าง ๆ ในผลงานอาจเหมาะสมเฉพาะบุคคล หากมีการนำผลงานไปพัฒนาต่อควรมีการประยุกต์ให้เหมาะสมกับผู้ที่ใช้งานและบริบทของท้องถิ่นหรือชุมชน ช่างชาวบ้านหรือช่างในชุมชนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์และพัฒนาเป็นผลงานที่เหมาะสมในท้องถิ่น ต่อไป หนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมเทคโนโลยีชุมชนเพื่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงหรือพิการ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. สิ่งประดิษฐ์หรืออุปกรณ์ที่ช่วยในการดำรงชีวิต และ 2. การปรับปรุงบ้านและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม หากนำมาใช้ดำเนินการจะสามารถป้องกันการเจ็บป่วย ส่งเสริมสุขภาพ และบำบัดฟื้นฟูร่างกายของผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังเอื้อต่อการดูแลผู้สูงอายุและช่วยแก้ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย
ชื่อไฟล์ : เกษียณให้สำราญ หนังสือ 5 เล่มที่วัยเก๋า วัยโจ๋ ไม่ควรพลาด “คู่มือการดูแลผู้สูงวัย” ป้องกันปัญหายอดฮิตในวัยเก๋า ครอบคลุมสุขภาพช่องปาก สุขภาพจิต การทรงตัว การมองเห็น และที่อยู่อาศัย อ่านเข้าใจง่าย ปฏิบัติได้ไม่ยาก จัดทำโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) "เล่มที่ 2 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย สูตรคลายซึมเศร้า" ภาวะซึมเศร้า (depression) เป็นภาวะที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงหรือพิการ ซึ่งประสบความยากลำบากในการเข้ารับบริการสาธารณสุข บุคคลกลุ่มนี้จะมีโอกาสเกิดภาวะซึมเศร้าได้สูงกว่าผู้สูงอายุทั่วไป ภาวะซึมเศร้านั้นมีโอกาสพัฒนาไปเป็น “โรคซึมเศร้า” ได้ในอนาคต นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทำร้ายตนเอง “สูตรคลายซึมเศร้า” เล่มนี้ประกอบด้วยตัวอย่า กิจกรรมซึ่งคัดเลือกมาแล้วว่าเหมาะสมที่ผู้ดูแลผู้สูงอายุจะนำไปใช้ดูแลผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะมีภาวะพึ่งพิงหรือพิการ โดยประมวล 7 สูตรคลายซึมเศร้า ความรู้และถอดบทเรียนจากประสบการณ์ของผู้ดูแล รวมถึงบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงหรือพิการทั่วประเทศ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เกษียณให้สำราญ หนังสือ 5 เล่มที่วัยเก๋า วัยโจ๋ ไม่ควรพลาด “คู่มือการดูแลผู้สูงวัย” ป้องกันปัญหายอดฮิตในวัยเก๋า ครอบคลุมสุขภาพช่องปาก สุขภาพจิต การทรงตัว การมองเห็น และที่อยู่อาศัย อ่านเข้าใจง่าย ปฏิบัติได้ไม่ยาก จัดทำโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) "เล่มที่ 2 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย สูตรคลายซึมเศร้า" ภาวะซึมเศร้า (depression) เป็นภาวะที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงหรือพิการ ซึ่งประสบความยากลำบากในการเข้ารับบริการสาธารณสุข บุคคลกลุ่มนี้จะมีโอกาสเกิดภาวะซึมเศร้าได้สูงกว่าผู้สูงอายุทั่วไป ภาวะซึมเศร้านั้นมีโอกาสพัฒนาไปเป็น “โรคซึมเศร้า” ได้ในอนาคต นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทำร้ายตนเอง “สูตรคลายซึมเศร้า” เล่มนี้ประกอบด้วยตัวอย่า กิจกรรมซึ่งคัดเลือกมาแล้วว่าเหมาะสมที่ผู้ดูแลผู้สูงอายุจะนำไปใช้ดูแลผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะมีภาวะพึ่งพิงหรือพิการ โดยประมวล 7 สูตรคลายซึมเศร้า ความรู้และถอดบทเรียนจากประสบการณ์ของผู้ดูแล รวมถึงบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงหรือพิการทั่วประเทศ ../add_file/เกษียณให้สำราญ หนังสือ 5 เล่มที่วัยเก๋า วัยโจ๋ ไม่ควรพลาด “คู่มือการดูแลผู้สูงวัย” ป้องกันปัญหายอดฮิตในวัยเก๋า ครอบคลุมสุขภาพช่องปาก สุขภาพจิต การทรงตัว การมองเห็น และที่อยู่อาศัย อ่านเข้าใจง่าย ปฏิบัติได้ไม่ยาก จัดทำโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) "เล่มที่ 2 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย สูตรคลายซึมเศร้า" ภาวะซึมเศร้า (depression) เป็นภาวะที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงหรือพิการ ซึ่งประสบความยากลำบากในการเข้ารับบริการสาธารณสุข บุคคลกลุ่มนี้จะมีโอกาสเกิดภาวะซึมเศร้าได้สูงกว่าผู้สูงอายุทั่วไป ภาวะซึมเศร้านั้นมีโอกาสพัฒนาไปเป็น “โรคซึมเศร้า” ได้ในอนาคต นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทำร้ายตนเอง “สูตรคลายซึมเศร้า” เล่มนี้ประกอบด้วยตัวอย่า กิจกรรมซึ่งคัดเลือกมาแล้วว่าเหมาะสมที่ผู้ดูแลผู้สูงอายุจะนำไปใช้ดูแลผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะมีภาวะพึ่งพิงหรือพิการ โดยประมวล 7 สูตรคลายซึมเศร้า ความรู้และถอดบทเรียนจากประสบการณ์ของผู้ดูแล รวมถึงบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงหรือพิการทั่วประเทศ
ชื่อไฟล์ : เกษียณให้สำราญ หนังสือ 5 เล่มที่วัยเก๋า วัยโจ๋ ไม่ควรพลาด “คู่มือการดูแลผู้สูงวัย” ป้องกันปัญหายอดฮิตในวัยเก๋า ครอบคลุมสุขภาพช่องปาก สุขภาพจิต การทรงตัว การมองเห็น และที่อยู่อาศัย อ่านเข้าใจง่าย ปฏิบัติได้ไม่ยาก จัดทำโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) "เล่มที่ 3 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย ไม้เท้าช่วยมอง" จะมี 8 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย เนื้อหาเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อให้ผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องทางการเห็นได้ใช้ชีวิตประจำวันในบ้านและชุมชนอย่างสะดวกปลอดภัย เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องทางการเห็นหลุดพ้นจากภาวะพึ่งพิงหรือภาวะติดบ้าน ไม่เป็นภาระให้ลูกหลาน เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และมีความภาคภูมิใจในตนเอง รวมถึงทักษะการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว เป็น ทักษะที่คิดค้นและพัฒนาโดยคนตาบอดและคนที่ทำงานกับคนตาบอด เพื่อให้คนตาบอดสามารถเดินทางไปไหน 7 ไม้เท้าช่วยมอง มาไหนและทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เกษียณให้สำราญ หนังสือ 5 เล่มที่วัยเก๋า วัยโจ๋ ไม่ควรพลาด “คู่มือการดูแลผู้สูงวัย” ป้องกันปัญหายอดฮิตในวัยเก๋า ครอบคลุมสุขภาพช่องปาก สุขภาพจิต การทรงตัว การมองเห็น และที่อยู่อาศัย อ่านเข้าใจง่าย ปฏิบัติได้ไม่ยาก จัดทำโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) "เล่มที่ 3 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย ไม้เท้าช่วยมอง" จะมี 8 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย เนื้อหาเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อให้ผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องทางการเห็นได้ใช้ชีวิตประจำวันในบ้านและชุมชนอย่างสะดวกปลอดภัย เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องทางการเห็นหลุดพ้นจากภาวะพึ่งพิงหรือภาวะติดบ้าน ไม่เป็นภาระให้ลูกหลาน เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และมีความภาคภูมิใจในตนเอง รวมถึงทักษะการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว เป็น ทักษะที่คิดค้นและพัฒนาโดยคนตาบอดและคนที่ทำงานกับคนตาบอด เพื่อให้คนตาบอดสามารถเดินทางไปไหน 7 ไม้เท้าช่วยมอง มาไหนและทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น ../add_file/เกษียณให้สำราญ หนังสือ 5 เล่มที่วัยเก๋า วัยโจ๋ ไม่ควรพลาด “คู่มือการดูแลผู้สูงวัย” ป้องกันปัญหายอดฮิตในวัยเก๋า ครอบคลุมสุขภาพช่องปาก สุขภาพจิต การทรงตัว การมองเห็น และที่อยู่อาศัย อ่านเข้าใจง่าย ปฏิบัติได้ไม่ยาก จัดทำโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) "เล่มที่ 3 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย ไม้เท้าช่วยมอง" จะมี 8 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย เนื้อหาเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อให้ผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องทางการเห็นได้ใช้ชีวิตประจำวันในบ้านและชุมชนอย่างสะดวกปลอดภัย เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องทางการเห็นหลุดพ้นจากภาวะพึ่งพิงหรือภาวะติดบ้าน ไม่เป็นภาระให้ลูกหลาน เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และมีความภาคภูมิใจในตนเอง รวมถึงทักษะการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว เป็น ทักษะที่คิดค้นและพัฒนาโดยคนตาบอดและคนที่ทำงานกับคนตาบอด เพื่อให้คนตาบอดสามารถเดินทางไปไหน 7 ไม้เท้าช่วยมอง มาไหนและทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น
ชื่อไฟล์ : เกษียณให้สำราญ หนังสือ 5 เล่มที่วัยเก๋า วัยโจ๋ ไม่ควรพลาด “คู่มือการดูแลผู้สูงวัย” ป้องกันปัญหายอดฮิตในวัยเก๋า ครอบคลุมสุขภาพช่องปาก สุขภาพจิต การทรงตัว การมองเห็น และที่อยู่อาศัย อ่านเข้าใจง่าย ปฏิบัติได้ไม่ยาก จัดทำโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) "เล่มที่ 3 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย ไม้เท้าช่วยมอง" จะมี 8 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย เนื้อหาเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อให้ผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องทางการเห็นได้ใช้ชีวิตประจำวันในบ้านและชุมชนอย่างสะดวกปลอดภัย เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องทางการเห็นหลุดพ้นจากภาวะพึ่งพิงหรือภาวะติดบ้าน ไม่เป็นภาระให้ลูกหลาน เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และมีความภาคภูมิใจในตนเอง รวมถึงทักษะการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว เป็น ทักษะที่คิดค้นและพัฒนาโดยคนตาบอดและคนที่ทำงานกับคนตาบอด เพื่อให้คนตาบอดสามารถเดินทางไปไหน 7 ไม้เท้าช่วยมอง มาไหนและทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เกษียณให้สำราญ หนังสือ 5 เล่มที่วัยเก๋า วัยโจ๋ ไม่ควรพลาด “คู่มือการดูแลผู้สูงวัย” ป้องกันปัญหายอดฮิตในวัยเก๋า ครอบคลุมสุขภาพช่องปาก สุขภาพจิต การทรงตัว การมองเห็น และที่อยู่อาศัย อ่านเข้าใจง่าย ปฏิบัติได้ไม่ยาก จัดทำโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) "เล่มที่ 3 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย ไม้เท้าช่วยมอง" จะมี 8 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย เนื้อหาเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อให้ผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องทางการเห็นได้ใช้ชีวิตประจำวันในบ้านและชุมชนอย่างสะดวกปลอดภัย เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องทางการเห็นหลุดพ้นจากภาวะพึ่งพิงหรือภาวะติดบ้าน ไม่เป็นภาระให้ลูกหลาน เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และมีความภาคภูมิใจในตนเอง รวมถึงทักษะการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว เป็น ทักษะที่คิดค้นและพัฒนาโดยคนตาบอดและคนที่ทำงานกับคนตาบอด เพื่อให้คนตาบอดสามารถเดินทางไปไหน 7 ไม้เท้าช่วยมอง มาไหนและทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น ../add_file/เกษียณให้สำราญ หนังสือ 5 เล่มที่วัยเก๋า วัยโจ๋ ไม่ควรพลาด “คู่มือการดูแลผู้สูงวัย” ป้องกันปัญหายอดฮิตในวัยเก๋า ครอบคลุมสุขภาพช่องปาก สุขภาพจิต การทรงตัว การมองเห็น และที่อยู่อาศัย อ่านเข้าใจง่าย ปฏิบัติได้ไม่ยาก จัดทำโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) "เล่มที่ 3 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย ไม้เท้าช่วยมอง" จะมี 8 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย เนื้อหาเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อให้ผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องทางการเห็นได้ใช้ชีวิตประจำวันในบ้านและชุมชนอย่างสะดวกปลอดภัย เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องทางการเห็นหลุดพ้นจากภาวะพึ่งพิงหรือภาวะติดบ้าน ไม่เป็นภาระให้ลูกหลาน เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และมีความภาคภูมิใจในตนเอง รวมถึงทักษะการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว เป็น ทักษะที่คิดค้นและพัฒนาโดยคนตาบอดและคนที่ทำงานกับคนตาบอด เพื่อให้คนตาบอดสามารถเดินทางไปไหน 7 ไม้เท้าช่วยมอง มาไหนและทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น
ชื่อไฟล์ : เกษียณให้สำราญ หนังสือ 5 เล่มที่วัยเก๋า วัยโจ๋ ไม่ควรพลาด “คู่มือการดูแลผู้สูงวัย” ป้องกันปัญหายอดฮิตในวัยเก๋า ครอบคลุมสุขภาพช่องปาก สุขภาพจิต การทรงตัว การมองเห็น และที่อยู่อาศัย อ่านเข้าใจง่าย ปฏิบัติได้ไม่ยาก จัดทำโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) "เล่มที่ 4 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย ช่องปากสุขี" จัดทำขึ้นสำหรับผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (care manager) ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน เพื่อให้ทราบถึงวิธีการดูแลช่องปากของผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านกับกลุ่มติดเตียงซึ่งต่างมีเงื่อนไขเฉพาะตัว และสามารถเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมในการดูแลผู้สูงอายุแต่ละกลุ่มได้ เพราะการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุเป็นเรื่องสำคัญ ปากและฟันที่สะอาดจะช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกสบาย ไม่เจ็บปวด ไม่มีกลิ่นปาก กินอาหารได้ตามปกติ ลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ โดยเฉพาะปัญหาปอด ติดเชื้อจากการสำลัก (aspiration pneumonia) ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เกษียณให้สำราญ หนังสือ 5 เล่มที่วัยเก๋า วัยโจ๋ ไม่ควรพลาด “คู่มือการดูแลผู้สูงวัย” ป้องกันปัญหายอดฮิตในวัยเก๋า ครอบคลุมสุขภาพช่องปาก สุขภาพจิต การทรงตัว การมองเห็น และที่อยู่อาศัย อ่านเข้าใจง่าย ปฏิบัติได้ไม่ยาก จัดทำโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) "เล่มที่ 4 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย ช่องปากสุขี" จัดทำขึ้นสำหรับผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (care manager) ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน เพื่อให้ทราบถึงวิธีการดูแลช่องปากของผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านกับกลุ่มติดเตียงซึ่งต่างมีเงื่อนไขเฉพาะตัว และสามารถเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมในการดูแลผู้สูงอายุแต่ละกลุ่มได้ เพราะการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุเป็นเรื่องสำคัญ ปากและฟันที่สะอาดจะช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกสบาย ไม่เจ็บปวด ไม่มีกลิ่นปาก กินอาหารได้ตามปกติ ลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ โดยเฉพาะปัญหาปอด ติดเชื้อจากการสำลัก (aspiration pneumonia) ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได้ ../add_file/เกษียณให้สำราญ หนังสือ 5 เล่มที่วัยเก๋า วัยโจ๋ ไม่ควรพลาด “คู่มือการดูแลผู้สูงวัย” ป้องกันปัญหายอดฮิตในวัยเก๋า ครอบคลุมสุขภาพช่องปาก สุขภาพจิต การทรงตัว การมองเห็น และที่อยู่อาศัย อ่านเข้าใจง่าย ปฏิบัติได้ไม่ยาก จัดทำโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) "เล่มที่ 4 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย ช่องปากสุขี" จัดทำขึ้นสำหรับผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (care manager) ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน เพื่อให้ทราบถึงวิธีการดูแลช่องปากของผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านกับกลุ่มติดเตียงซึ่งต่างมีเงื่อนไขเฉพาะตัว และสามารถเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมในการดูแลผู้สูงอายุแต่ละกลุ่มได้ เพราะการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุเป็นเรื่องสำคัญ ปากและฟันที่สะอาดจะช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกสบาย ไม่เจ็บปวด ไม่มีกลิ่นปาก กินอาหารได้ตามปกติ ลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ โดยเฉพาะปัญหาปอด ติดเชื้อจากการสำลัก (aspiration pneumonia) ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได้
ชื่อไฟล์ : เกษียณให้สำราญ หนังสือ 5 เล่มที่วัยเก๋า วัยโจ๋ ไม่ควรพลาด “คู่มือการดูแลผู้สูงวัย” ป้องกันปัญหายอดฮิตในวัยเก๋า ครอบคลุมสุขภาพช่องปาก สุขภาพจิต การทรงตัว การมองเห็น และที่อยู่อาศัย อ่านเข้าใจง่าย ปฏิบัติได้ไม่ยาก จัดทำโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) "เล่มที่ 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย เดินดีไม่มีล้ม" เป็นคู่มือป้องกันการล้มในผู้สูงวัย เป็นการให้ความรู้เบื้องต้น เรื่องการจัดการความเสี่ยงในการล้ม รวมถึงการออกกำลังกายที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาความสามารถในการทรงตัว ป้องกันการล้มในระยะยาว โดยได้กลั่นกรององค์ความรู้และประสบการณ์ในการดูแลรักษาฟื้นฟู มุ่งเน้นให้อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย และเน้นการนำ ไปใช้อย่างปลอดภัยเป็นสำคัญ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เกษียณให้สำราญ หนังสือ 5 เล่มที่วัยเก๋า วัยโจ๋ ไม่ควรพลาด “คู่มือการดูแลผู้สูงวัย” ป้องกันปัญหายอดฮิตในวัยเก๋า ครอบคลุมสุขภาพช่องปาก สุขภาพจิต การทรงตัว การมองเห็น และที่อยู่อาศัย อ่านเข้าใจง่าย ปฏิบัติได้ไม่ยาก จัดทำโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) "เล่มที่ 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย เดินดีไม่มีล้ม" เป็นคู่มือป้องกันการล้มในผู้สูงวัย เป็นการให้ความรู้เบื้องต้น เรื่องการจัดการความเสี่ยงในการล้ม รวมถึงการออกกำลังกายที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาความสามารถในการทรงตัว ป้องกันการล้มในระยะยาว โดยได้กลั่นกรององค์ความรู้และประสบการณ์ในการดูแลรักษาฟื้นฟู มุ่งเน้นให้อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย และเน้นการนำ ไปใช้อย่างปลอดภัยเป็นสำคัญ ../add_file/เกษียณให้สำราญ หนังสือ 5 เล่มที่วัยเก๋า วัยโจ๋ ไม่ควรพลาด “คู่มือการดูแลผู้สูงวัย” ป้องกันปัญหายอดฮิตในวัยเก๋า ครอบคลุมสุขภาพช่องปาก สุขภาพจิต การทรงตัว การมองเห็น และที่อยู่อาศัย อ่านเข้าใจง่าย ปฏิบัติได้ไม่ยาก จัดทำโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) "เล่มที่ 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย เดินดีไม่มีล้ม" เป็นคู่มือป้องกันการล้มในผู้สูงวัย เป็นการให้ความรู้เบื้องต้น เรื่องการจัดการความเสี่ยงในการล้ม รวมถึงการออกกำลังกายที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาความสามารถในการทรงตัว ป้องกันการล้มในระยะยาว โดยได้กลั่นกรององค์ความรู้และประสบการณ์ในการดูแลรักษาฟื้นฟู มุ่งเน้นให้อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย และเน้นการนำ ไปใช้อย่างปลอดภัยเป็นสำคัญ
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่แนวทางการบริหารจัดการพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส และคู่มือการปฏิบัติงานตามคำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ 750/2563 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่แนวทางการบริหารจัดการพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส และคู่มือการปฏิบัติงานตามคำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ 750/2563 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ../add_file/ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่แนวทางการบริหารจัดการพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส และคู่มือการปฏิบัติงานตามคำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ 750/2563 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563
ชื่อไฟล์ : ที่บ้านดิฉันได้เกิดมีลมพายุพัดหลังคาบ้านจนได้รับความเสียหายเป็นบางส่วน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ที่บ้านดิฉันได้เกิดมีลมพายุพัดหลังคาบ้านจนได้รับความเสียหายเป็นบางส่วน ../add_file/ที่บ้านดิฉันได้เกิดมีลมพายุพัดหลังคาบ้านจนได้รับความเสียหายเป็นบางส่วน
ชื่อไฟล์ : เกิดลมพายุรุนแรงพัดหลังคาบ้านจนได้รับความเสียหาย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เกิดลมพายุรุนแรงพัดหลังคาบ้านจนได้รับความเสียหาย ../add_file/เกิดลมพายุรุนแรงพัดหลังคาบ้านจนได้รับความเสียหาย
ชื่อไฟล์ : เเจ้งร้องเรียนให้ซ่อมแซมถนนสายบ้านบาตงเนื่องจากโดนน้ำกัดเซาะเป็นหลุมเป็นบ่อจากภัยพิบัติน้ำท่วม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เเจ้งร้องเรียนให้ซ่อมแซมถนนสายบ้านบาตงเนื่องจากโดนน้ำกัดเซาะเป็นหลุมเป็นบ่อจากภัยพิบัติน้ำท่วม ../add_file/เเจ้งร้องเรียนให้ซ่อมแซมถนนสายบ้านบาตงเนื่องจากโดนน้ำกัดเซาะเป็นหลุมเป็นบ่อจากภัยพิบัติน้ำท่วม
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ที่อยู่หน่วยงาน : เลขที่ 59 หมู่ 4 ตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 96150 หมายเลขโทรศัพท์ : 073-530873 หมายเลขโทรสาร : 073-530873 E-mail : obtbatong@gmail.com https://www.batong.go.th/ แผนที่ตั้งหน่วยงาน www.google.co.th/maps/@6.3249455,101.4691661,19z file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ที่อยู่หน่วยงาน : เลขที่ 59 หมู่ 4 ตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 96150 หมายเลขโทรศัพท์ : 073-530873 หมายเลขโทรสาร : 073-530873 E-mail : obtbatong@gmail.com https://www.batong.go.th/ แผนที่ตั้งหน่วยงาน www.google.co.th/maps/@6.3249455,101.4691661,19z ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ที่อยู่หน่วยงาน : เลขที่ 59 หมู่ 4 ตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 96150 หมายเลขโทรศัพท์ : 073-530873 หมายเลขโทรสาร : 073-530873 E-mail : obtbatong@gmail.com https://www.batong.go.th/ แผนที่ตั้งหน่วยงาน www.google.co.th/maps/@6.3249455,101.4691661,19z
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542) 1. พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 2. มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67 ดังนี้ 1. จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก 2. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล 3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ 7. คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย 3. มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้ 1. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 2. ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 3. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ 4. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ 6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 7. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 8. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต. 10. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 12. การท่องเที่ยว 13. การผังเมือง อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดำเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบล่วงหน้าตามสมควร ในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ นำความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วย เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของทางราชการในตำบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ในส่วนของการบริหารงานนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลมีการจัดแบ่งการบริหารงานออกเป็น สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และส่วนต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ตั้งขึ้น โดยมีพนักงานส่วนตำบลเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตได้ตามความจำเป็น และในกรณีที่เป็นข้าราชการซึ่งไม่อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้กระทรวงมหาดไทยทำความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหรือร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542) 1. พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 2. มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67 ดังนี้ 1. จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก 2. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล 3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ 7. คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย 3. มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้ 1. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 2. ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 3. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ 4. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ 6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 7. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 8. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต. 10. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 12. การท่องเที่ยว 13. การผังเมือง อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดำเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบล่วงหน้าตามสมควร ในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ นำความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วย เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของทางราชการในตำบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ในส่วนของการบริหารงานนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลมีการจัดแบ่งการบริหารงานออกเป็น สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และส่วนต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ตั้งขึ้น โดยมีพนักงานส่วนตำบลเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตได้ตามความจำเป็น และในกรณีที่เป็นข้าราชการซึ่งไม่อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้กระทรวงมหาดไทยทำความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหรือร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน ../add_file/อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542) 1. พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 2. มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67 ดังนี้ 1. จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก 2. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล 3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ 7. คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย 3. มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้ 1. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 2. ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 3. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ 4. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ 6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 7. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 8. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต. 10. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 12. การท่องเที่ยว 13. การผังเมือง อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดำเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบล่วงหน้าตามสมควร ในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ นำความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วย เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของทางราชการในตำบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ในส่วนของการบริหารงานนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลมีการจัดแบ่งการบริหารงานออกเป็น สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และส่วนต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ตั้งขึ้น โดยมีพนักงานส่วนตำบลเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตได้ตามความจำเป็น และในกรณีที่เป็นข้าราชการซึ่งไม่อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้กระทรวงมหาดไทยทำความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหรือร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน
ชื่อไฟล์ : test file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: test ../add_file/test
ชื่อไฟล์ : qFXjJmAFri24828.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bN19M5aWed63612.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการลงหินคลุก สายตันหยง - กูโบว์เมาะยีวอ หมู่ที่ 6 ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 560.00 เมตร หนา 0.10 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการลงหินคลุก สายตันหยง - กูโบว์เมาะยีวอ หมู่ที่ 6 ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 560.00 เมตร หนา 0.10 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการลงหินคลุก สายตันหยง - กูโบว์เมาะยีวอ หมู่ที่ 6 ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 560.00 เมตร หนา 0.10 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ชื่อไฟล์ : XMyXTmKWed65940.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาบ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 9.00 ม. ยาว 79.00 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาบ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 9.00 ม. ยาว 79.00 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาบ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 9.00 ม. ยาว 79.00 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ชื่อไฟล์ : RXzBMMfWed70751.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ประกาผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง โดยวิธีคัดเลือก file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง โดยวิธีคัดเลือก ../add_file/ประกาผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง โดยวิธีคัดเลือก
ชื่อไฟล์ : jXb8gpAWed71302.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง กว้าง 4.00 ม. ยาว 165.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม. โดยวิธะีเฉพาะเจาะจง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง กว้าง 4.00 ม. ยาว 165.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม. โดยวิธะีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง กว้าง 4.00 ม. ยาว 165.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม. โดยวิธะีเฉพาะเจาะจง
ชื่อไฟล์ : B4wLnfXWed71908.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกำปงบูเก๊ะ-ปาเซฮาตู กว้าง 4.00 ม. ยาว 60.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกำปงบูเก๊ะ-ปาเซฮาตู กว้าง 4.00 ม. ยาว 60.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกำปงบูเก๊ะ-ปาเซฮาตู กว้าง 4.00 ม. ยาว 60.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ชื่อไฟล์ : VYSATfWWed72336.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการรขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 กว้าง 30.00 ม. ยาว 70.00 ม. ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 5,330.00 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการรขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 กว้าง 30.00 ม. ยาว 70.00 ม. ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 5,330.00 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการรขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 กว้าง 30.00 ม. ยาว 70.00 ม. ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 5,330.00 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ชื่อไฟล์ : pXYQ87fWed72709.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายรอบสนามกีฬาบ้านบาตง หมู่ที่ 3 กว้าง 4.00 ม. ยาว 267.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,068 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายรอบสนามกีฬาบ้านบาตง หมู่ที่ 3 กว้าง 4.00 ม. ยาว 267.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,068 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายรอบสนามกีฬาบ้านบาตง หมู่ที่ 3 กว้าง 4.00 ม. ยาว 267.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,068 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ชื่อไฟล์ : cu7Oju0Wed73110.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกำปงบูเก๊ะะ-ปาเซฮาตู กว้าง 4.00 ม. ยาว 60.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกำปงบูเก๊ะะ-ปาเซฮาตู กว้าง 4.00 ม. ยาว 60.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกำปงบูเก๊ะะ-ปาเซฮาตู กว้าง 4.00 ม. ยาว 60.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ชื่อไฟล์ : oeUqIieWed73516.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบุกเบิกถนนลงหินคลุกสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 กว้าง 4.00 ม. ยาว 510.00 ม. หนา 10 ซม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,040 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบุกเบิกถนนลงหินคลุกสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 กว้าง 4.00 ม. ยาว 510.00 ม. หนา 10 ซม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,040 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบุกเบิกถนนลงหินคลุกสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 กว้าง 4.00 ม. ยาว 510.00 ม. หนา 10 ซม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,040 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ชื่อไฟล์ : sTjFxu8Wed74043.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังมัสยิดบ้านบลูกาฮีเลตะวันตก นธ.ถ.48-011 หมู่ที่ 8 ขนาดกว่าง 4.00 ม. ยาว 102.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 408 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังมัสยิดบ้านบลูกาฮีเลตะวันตก นธ.ถ.48-011 หมู่ที่ 8 ขนาดกว่าง 4.00 ม. ยาว 102.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 408 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังมัสยิดบ้านบลูกาฮีเลตะวันตก นธ.ถ.48-011 หมู่ที่ 8 ขนาดกว่าง 4.00 ม. ยาว 102.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 408 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ชื่อไฟล์ : ZcNo5OdWed74418.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตันหยง-ลูโบ๊ะฮามะ หมู่ที่ 5 กว้าง 4.00 ม. ยาว 59.00 ม. หนา หนา 0.1 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 236 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตันหยง-ลูโบ๊ะฮามะ หมู่ที่ 5 กว้าง 4.00 ม. ยาว 59.00 ม. หนา หนา 0.1 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 236 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตันหยง-ลูโบ๊ะฮามะ หมู่ที่ 5 กว้าง 4.00 ม. ยาว 59.00 ม. หนา หนา 0.1 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 236 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ชื่อไฟล์ : gAya4HZWed74948.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในหมู่บ้านตันหยง หมู่ที่ 5 ช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่่น้อยกว่า 300 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในหมู่บ้านตันหยง หมู่ที่ 5 ช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่่น้อยกว่า 300 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในหมู่บ้านตันหยง หมู่ที่ 5 ช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่่น้อยกว่า 300 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ชื่อไฟล์ : GPPevGeWed75441.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านตะแม็ง ตำบลบาตง องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านตะแม็ง ตำบลบาตง องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก ../add_file/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านตะแม็ง ตำบลบาตง องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก
ชื่อไฟล์ : P9XhiBAWed80454.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านโล๊ะซะ ตำบลบาตง องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหหวัดนราธิวาส 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านโล๊ะซะ ตำบลบาตง องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหหวัดนราธิวาส 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก ../add_file/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านโล๊ะซะ ตำบลบาตง องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหหวัดนราธิวาส 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก
ชื่อไฟล์ : wRUa7ZCWed81740.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้อองถิ่น นธ.ถ.48-009 สายหน้า อบต.บาตง-พงบราแง หมู่ที่ 4 บ้านบลูกาฮูลู ตำบลบาตง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,075 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,300 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 1 สายทาง โดยวิธีคัดเลือก file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้อองถิ่น นธ.ถ.48-009 สายหน้า อบต.บาตง-พงบราแง หมู่ที่ 4 บ้านบลูกาฮูลู ตำบลบาตง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,075 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,300 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 1 สายทาง โดยวิธีคัดเลือก ../add_file/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้อองถิ่น นธ.ถ.48-009 สายหน้า อบต.บาตง-พงบราแง หมู่ที่ 4 บ้านบลูกาฮูลู ตำบลบาตง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,075 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,300 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 1 สายทาง โดยวิธีคัดเลือก
ชื่อไฟล์ : rpfr2CFWed82322.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 8vu3jY1Wed82919.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 ../add_file/เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564
ชื่อไฟล์ : K7J5JOXWed83645.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 ../add_file/เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564
ชื่อไฟล์ : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 ../add_file/เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564
ชื่อไฟล์ : InlAp5tWed84522.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ../add_file/เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
ชื่อไฟล์ : XAuT99tWed84857.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ../add_file/เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
ชื่อไฟล์ : AqJDZENWed101005.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : โครงการฟุตบอล อบต.บาตงคัพ ครั้งที่ 20 ประจำปีงบประมาณ 2564 ท่านใด สนใจ สามารถ มาสมัคร และรับใบสมัคร ได้ที่ กองการศึกษา อบต.บาตง ในวันและ เวลาทำการ หรือติดต่อ 073530873 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: โครงการฟุตบอล อบต.บาตงคัพ ครั้งที่ 20 ประจำปีงบประมาณ 2564 ท่านใด สนใจ สามารถ มาสมัคร และรับใบสมัคร ได้ที่ กองการศึกษา อบต.บาตง ในวันและ เวลาทำการ หรือติดต่อ 073530873 ../add_file/โครงการฟุตบอล อบต.บาตงคัพ ครั้งที่ 20 ประจำปีงบประมาณ 2564 ท่านใด สนใจ สามารถ มาสมัคร และรับใบสมัคร ได้ที่ กองการศึกษา อบต.บาตง ในวันและ เวลาทำการ หรือติดต่อ 073530873
ชื่อไฟล์ : YJp1AuiTue100813.xlsx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MqxZ4sZTue21811.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ห้ามซื้อ-ขาย ประทัด ดอกไม้ไฟ ดูแลตักเตือนบุตรหลาน ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากลูกหลานของท่านจุด จะดำเนินคดีผู้ปกครองอย่างเด็ดขาด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ห้ามซื้อ-ขาย ประทัด ดอกไม้ไฟ ดูแลตักเตือนบุตรหลาน ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากลูกหลานของท่านจุด จะดำเนินคดีผู้ปกครองอย่างเด็ดขาด ../add_file/ห้ามซื้อ-ขาย ประทัด ดอกไม้ไฟ ดูแลตักเตือนบุตรหลาน ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากลูกหลานของท่านจุด จะดำเนินคดีผู้ปกครองอย่างเด็ดขาด
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : นโยบายไม่รับของขวัญองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นโยบายไม่รับของขวัญองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ../add_file/นโยบายไม่รับของขวัญองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น - การสรรหาและคัดเลือก - การบรรจุและแต่งตั้ง - การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น - การสรรหาและคัดเลือก - การบรรจุและแต่งตั้ง - การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ../add_file/เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น - การสรรหาและคัดเลือก - การบรรจุและแต่งตั้ง - การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
ชื่อไฟล์ : มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ../add_file/มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : อบต.บาตง ขอประชาสัมพันธ์จุดรวบรวมขยะอันตราย ซึ่งได้ตั้งไว้บริการประชาชน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบลูกาฮูลู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบลูกาฮีเล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาโงลาเวง ขอให้ประชาชนนำขยะอันตราย มาทิ้ง ณ จุดรวบรวมขยะอันตราย เพื่อที่ อบต.บาตง จะดำเนินการจัดเก็บและนำส่ง อบจ.นราธิวาส ในการกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อบต.บาตง ขอประชาสัมพันธ์จุดรวบรวมขยะอันตราย ซึ่งได้ตั้งไว้บริการประชาชน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบลูกาฮูลู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบลูกาฮีเล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาโงลาเวง ขอให้ประชาชนนำขยะอันตราย มาทิ้ง ณ จุดรวบรวมขยะอันตราย เพื่อที่ อบต.บาตง จะดำเนินการจัดเก็บและนำส่ง อบจ.นราธิวาส ในการกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป ../add_file/อบต.บาตง ขอประชาสัมพันธ์จุดรวบรวมขยะอันตราย ซึ่งได้ตั้งไว้บริการประชาชน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบลูกาฮูลู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบลูกาฮีเล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาโงลาเวง ขอให้ประชาชนนำขยะอันตราย มาทิ้ง ณ จุดรวบรวมขยะอันตราย เพื่อที่ อบต.บาตง จะดำเนินการจัดเก็บและนำส่ง อบจ.นราธิวาส ในการกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : Ik5Pm9mTue125130.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : VqKU8VWTue125355.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : a3yjF50Tue15238.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สำนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานภาคี จึงกำหนดงดการจัดกิจกรรมในลักษณะที่มีการรวมตัวกันในพื้นที่ และเน้นให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงความสำคัญของวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือช่องทางอื่น ๆ ตามความเหมาะสม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สำนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานภาคี จึงกำหนดงดการจัดกิจกรรมในลักษณะที่มีการรวมตัวกันในพื้นที่ และเน้นให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงความสำคัญของวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือช่องทางอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ../add_file/เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สำนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานภาคี จึงกำหนดงดการจัดกิจกรรมในลักษณะที่มีการรวมตัวกันในพื้นที่ และเน้นให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงความสำคัญของวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือช่องทางอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก และปีนี้ได้กำหนดประเด็นการรณรงค์ว่า "COMMIT TO QUIT" เพื่อให้ 180 ประเทศสมาชิกร่วมรณรงค์ผลักดันเชิงนโยบายและจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักถึงพิษภัยและอันตรายของบุหรี่ทุกประเภท ส่งเสริมให้ผู้สูบบุหรี่ทั่วโลกเลิกบุหรี่ให้ได้ 100 ล้านคน สำหรับประเทศไทย ได้กำหนดประเด็นเน้นย้ำสื่อสารไปยังประชาชน ภายใต้คำขวัญ "เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้" เนื่องจากในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พบว่า พฤติกรรมการสูบบุหรี่ถือเป็นพฤติกรรมเสี่ยง เพิ่มโอกาสในการแพร่กระจายและโอกาสรับหรือสัมผัสเชื้อได้ เนื่องจากขณะสูบบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นสูบบุหรี่ธรรมดา หรือสูบบุหรี่ไฟฟ้า ผู้สูบไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย และใช้มือในการหยิบบุหรี่เข้าปาก ส่วนใหญ่ไม่มีการล้างมือให้สะอาดก่อนสูบ และมีรายงานพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 มีประวัติการสูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้า ส่วนใหญ่มักมีสุขภาพปอดไม่แข็งแรง ทำให้มีอาการรุนแรง และเสี่ยงถึงขั้นเสียชีวิตได้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก และปีนี้ได้กำหนดประเด็นการรณรงค์ว่า "COMMIT TO QUIT" เพื่อให้ 180 ประเทศสมาชิกร่วมรณรงค์ผลักดันเชิงนโยบายและจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักถึงพิษภัยและอันตรายของบุหรี่ทุกประเภท ส่งเสริมให้ผู้สูบบุหรี่ทั่วโลกเลิกบุหรี่ให้ได้ 100 ล้านคน สำหรับประเทศไทย ได้กำหนดประเด็นเน้นย้ำสื่อสารไปยังประชาชน ภายใต้คำขวัญ "เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้" เนื่องจากในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พบว่า พฤติกรรมการสูบบุหรี่ถือเป็นพฤติกรรมเสี่ยง เพิ่มโอกาสในการแพร่กระจายและโอกาสรับหรือสัมผัสเชื้อได้ เนื่องจากขณะสูบบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นสูบบุหรี่ธรรมดา หรือสูบบุหรี่ไฟฟ้า ผู้สูบไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย และใช้มือในการหยิบบุหรี่เข้าปาก ส่วนใหญ่ไม่มีการล้างมือให้สะอาดก่อนสูบ และมีรายงานพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 มีประวัติการสูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้า ส่วนใหญ่มักมีสุขภาพปอดไม่แข็งแรง ทำให้มีอาการรุนแรง และเสี่ยงถึงขั้นเสียชีวิตได้ ../add_file/องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก และปีนี้ได้กำหนดประเด็นการรณรงค์ว่า "COMMIT TO QUIT" เพื่อให้ 180 ประเทศสมาชิกร่วมรณรงค์ผลักดันเชิงนโยบายและจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักถึงพิษภัยและอันตรายของบุหรี่ทุกประเภท ส่งเสริมให้ผู้สูบบุหรี่ทั่วโลกเลิกบุหรี่ให้ได้ 100 ล้านคน สำหรับประเทศไทย ได้กำหนดประเด็นเน้นย้ำสื่อสารไปยังประชาชน ภายใต้คำขวัญ "เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้" เนื่องจากในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พบว่า พฤติกรรมการสูบบุหรี่ถือเป็นพฤติกรรมเสี่ยง เพิ่มโอกาสในการแพร่กระจายและโอกาสรับหรือสัมผัสเชื้อได้ เนื่องจากขณะสูบบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นสูบบุหรี่ธรรมดา หรือสูบบุหรี่ไฟฟ้า ผู้สูบไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย และใช้มือในการหยิบบุหรี่เข้าปาก ส่วนใหญ่ไม่มีการล้างมือให้สะอาดก่อนสูบ และมีรายงานพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 มีประวัติการสูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้า ส่วนใหญ่มักมีสุขภาพปอดไม่แข็งแรง ทำให้มีอาการรุนแรง และเสี่ยงถึงขั้นเสียชีวิตได้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : UwVt3AgWed115238.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : j9oEFNgWed12339.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : IWNXQWCWed12353.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 8rV4UVcWed121316.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : tZ2cECVWed12401.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 0ZIWr3vWed12429.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ToaeIijWed12443.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : WMYUBH6Wed12459.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : voGtsDeWed12522.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://www.facebook.com/watch/?v=265800751673699 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://www.facebook.com/watch/?v=265800751673699 ../add_file/https://www.facebook.com/watch/?v=265800751673699
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://www.batong.go.th/index/?page=picture93840275 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://www.batong.go.th/index/?page=picture93840275 ../add_file/https://www.batong.go.th/index/?page=picture93840275
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : “EM Ball (อีเอ็มบอล)” ย่อมาจาก Effective Microorganism Ball หมายถึง กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ มีลักษณะเป็นของเหลว สีน้ำตาล กลิ่นหวานอมเปรี้ยว ซึ่ง ศ.ดร.เทรูโอะ ฮิงะ นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญสาขาพืชสวน มหาวิทยาลัยริวกิว เมืองโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้คิดค้นขึ้น เพื่อจะนำมันมาใช้บำบัดน้ำเน่าเสียช่วยปรับสภาพความสมดุลของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: “EM Ball (อีเอ็มบอล)” ย่อมาจาก Effective Microorganism Ball หมายถึง กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ มีลักษณะเป็นของเหลว สีน้ำตาล กลิ่นหวานอมเปรี้ยว ซึ่ง ศ.ดร.เทรูโอะ ฮิงะ นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญสาขาพืชสวน มหาวิทยาลัยริวกิว เมืองโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้คิดค้นขึ้น เพื่อจะนำมันมาใช้บำบัดน้ำเน่าเสียช่วยปรับสภาพความสมดุลของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ ../add_file/“EM Ball (อีเอ็มบอล)” ย่อมาจาก Effective Microorganism Ball หมายถึง กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ มีลักษณะเป็นของเหลว สีน้ำตาล กลิ่นหวานอมเปรี้ยว ซึ่ง ศ.ดร.เทรูโอะ ฮิงะ นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญสาขาพืชสวน มหาวิทยาลัยริวกิว เมืองโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้คิดค้นขึ้น เพื่อจะนำมันมาใช้บำบัดน้ำเน่าเสียช่วยปรับสภาพความสมดุลของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้
ชื่อไฟล์ : รู้จักของประเภทถังขยะกัน! 1. ถังขยะสำหรับขยะอินทรีย์ ขยะเปียก (สีเขียว) ขยะอินทรีย์ คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว เช่น เศษอาหาร เปลือกผลไม้ เศษผัก เนื้อสัตว์ เศษใบไม้แห้ง ประโยชน์จากการแยกขยะ : นำไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ใส่ต้นไม้ แปลงผักสวนครัวได้ 2. ถังขยะสำหรับขยะทั่วไป (สีน้ำเงิน) เป็นขยะที่มักจะย่อยสลายไม่ได้ หรือย่อยสลายยากแต่ไม่เป็นพิษและไม่คุ้มค่าต่อการรีไซเคิล จำเป็นต้องหาวิธีกำจัดอย่างถูกวิธี เช่น ซองขนม กล่องโฟม ถุงพลาสติก ภาชนะปนเปื้อนอาหาร กระดาษชานอ้อย ประโยชน์จากการแยกขยะ : นำผ่านเทคโนโลยีการผลิตเพื่อนำกลับมาใช้เป็นวัสดุใหม่ 3.ถังขยะสำหรับขยะรีไซเคิล (สีเหลือง) ขยะรีไซเคิลก็คือขยะที่เราทิ้งไปแล้วสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำอีกครั้งได้ ไม่ใช่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น ขวดพลาสติก, ถุงพลาสติก, ขวดแก้ว, กระป๋อง, กล่องกระดาษ, กระดาษ ประโยชน์จากการแยกขยะ: ผลิตขาเทียม ผลิตหลังคารีไซเคิล ผลิตหลอดไฟ ผลิตจีวรพระสงฆ์ 4. ถังขยะสำหรับขยะอันตราย (สีแดง) ขยะอันตราย คือ ขยะที่มีสารปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่างๆ เช่น สารพิษ วัตถุติดเชื้อได้ วัตถุกัดกร่อน เช่น ถ่านไฟฉาย, อุปกรณ์อิเล... file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รู้จักของประเภทถังขยะกัน! 1. ถังขยะสำหรับขยะอินทรีย์ ขยะเปียก (สีเขียว) ขยะอินทรีย์ คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว เช่น เศษอาหาร เปลือกผลไม้ เศษผัก เนื้อสัตว์ เศษใบไม้แห้ง ประโยชน์จากการแยกขยะ : นำไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ใส่ต้นไม้ แปลงผักสวนครัวได้ 2. ถังขยะสำหรับขยะทั่วไป (สีน้ำเงิน) เป็นขยะที่มักจะย่อยสลายไม่ได้ หรือย่อยสลายยากแต่ไม่เป็นพิษและไม่คุ้มค่าต่อการรีไซเคิล จำเป็นต้องหาวิธีกำจัดอย่างถูกวิธี เช่น ซองขนม กล่องโฟม ถุงพลาสติก ภาชนะปนเปื้อนอาหาร กระดาษชานอ้อย ประโยชน์จากการแยกขยะ : นำผ่านเทคโนโลยีการผลิตเพื่อนำกลับมาใช้เป็นวัสดุใหม่ 3.ถังขยะสำหรับขยะรีไซเคิล (สีเหลือง) ขยะรีไซเคิลก็คือขยะที่เราทิ้งไปแล้วสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำอีกครั้งได้ ไม่ใช่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น ขวดพลาสติก, ถุงพลาสติก, ขวดแก้ว, กระป๋อง, กล่องกระดาษ, กระดาษ ประโยชน์จากการแยกขยะ: ผลิตขาเทียม ผลิตหลังคารีไซเคิล ผลิตหลอดไฟ ผลิตจีวรพระสงฆ์ 4. ถังขยะสำหรับขยะอันตราย (สีแดง) ขยะอันตราย คือ ขยะที่มีสารปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่างๆ เช่น สารพิษ วัตถุติดเชื้อได้ วัตถุกัดกร่อน เช่น ถ่านไฟฉาย, อุปกรณ์อิเล... ../add_file/รู้จักของประเภทถังขยะกัน! 1. ถังขยะสำหรับขยะอินทรีย์ ขยะเปียก (สีเขียว) ขยะอินทรีย์ คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว เช่น เศษอาหาร เปลือกผลไม้ เศษผัก เนื้อสัตว์ เศษใบไม้แห้ง ประโยชน์จากการแยกขยะ : นำไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ใส่ต้นไม้ แปลงผักสวนครัวได้ 2. ถังขยะสำหรับขยะทั่วไป (สีน้ำเงิน) เป็นขยะที่มักจะย่อยสลายไม่ได้ หรือย่อยสลายยากแต่ไม่เป็นพิษและไม่คุ้มค่าต่อการรีไซเคิล จำเป็นต้องหาวิธีกำจัดอย่างถูกวิธี เช่น ซองขนม กล่องโฟม ถุงพลาสติก ภาชนะปนเปื้อนอาหาร กระดาษชานอ้อย ประโยชน์จากการแยกขยะ : นำผ่านเทคโนโลยีการผลิตเพื่อนำกลับมาใช้เป็นวัสดุใหม่ 3.ถังขยะสำหรับขยะรีไซเคิล (สีเหลือง) ขยะรีไซเคิลก็คือขยะที่เราทิ้งไปแล้วสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำอีกครั้งได้ ไม่ใช่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น ขวดพลาสติก, ถุงพลาสติก, ขวดแก้ว, กระป๋อง, กล่องกระดาษ, กระดาษ ประโยชน์จากการแยกขยะ: ผลิตขาเทียม ผลิตหลังคารีไซเคิล ผลิตหลอดไฟ ผลิตจีวรพระสงฆ์ 4. ถังขยะสำหรับขยะอันตราย (สีแดง) ขยะอันตราย คือ ขยะที่มีสารปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่างๆ เช่น สารพิษ วัตถุติดเชื้อได้ วัตถุกัดกร่อน เช่น ถ่านไฟฉาย, อุปกรณ์อิเล...
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ ../add_file/เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาตง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ../add_file/การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาตง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_downloadดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia ../add_file/ i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ช่องทางที่ 1 ร้องเรียนด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ โดยให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้รับมอบอำนาจเดินทางมาร้องเรียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ช่องทางที่ 2 ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข 073-530873 ช่องทางที่ 3 ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยทำเป็นหนังสือส่งมาที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง 59 หมู่ที่4 ตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 96150 ช่องทางที่ 4 ร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( e-mail ) : obtbatong@gmail.com ช่องทางที่ 5 ร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซต์ www.batong.go.th file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ช่องทางที่ 1 ร้องเรียนด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ โดยให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้รับมอบอำนาจเดินทางมาร้องเรียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ช่องทางที่ 2 ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข 073-530873 ช่องทางที่ 3 ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยทำเป็นหนังสือส่งมาที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง 59 หมู่ที่4 ตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 96150 ช่องทางที่ 4 ร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( e-mail ) : obtbatong@gmail.com ช่องทางที่ 5 ร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซต์ www.batong.go.th ../add_file/ช่องทางที่ 1 ร้องเรียนด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ โดยให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้รับมอบอำนาจเดินทางมาร้องเรียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ช่องทางที่ 2 ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข 073-530873 ช่องทางที่ 3 ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยทำเป็นหนังสือส่งมาที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง 59 หมู่ที่4 ตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 96150 ช่องทางที่ 4 ร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( e-mail ) : obtbatong@gmail.com ช่องทางที่ 5 ร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซต์ www.batong.go.th
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99asia.com สล็อตเว็บตรง ไม่มีขั้นต่ำ เท่าไหร่ก็ฝากได้ สบายใจเล่นไม่ติดเทิร์น *ฝาก-ถอน ไม่มีขั้นต่ำ 1 บาท *ไม่ต้องทำเทิร์น *แนะนำเพื่อนรับ 12% *มีครบจบในที่เดียว มวย สนุ๊กเกอร์ ไก่ชน บอล บาคาร่า หวย สล็อต มวยไทย #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #Sportone #Sportone234 #เว็บตรง #ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ #สล็อตพีจีแตก #เกมสล็อตค่ายPG #สล็อต #พีจีสล็อต #แทงมวย i99asia.com สล็อตเว็บตรง ไม่มีขั้นต่ำ เท่าไหร่ก็ฝากได้ สบายใจเล่นไม่ติดเทิร์น *ฝาก-ถอน ไม่มีขั้นต่ำ 1 บาท *ไม่ต้องทำเทิร์น *แนะนำเพื่อนรับ 12% *มีครบจบในที่เดียว มวย สนุ๊กเกอร์ ไก่ชน บอล บาคาร่า หวย สล็อต มวยไทย #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #Sportone #Sportone234 #เว็บตรง #ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ #สล็อตพีจีแตก #เกมสล็อตค่ายPG #สล็อต #พีจีสล็อต #แทงมวย " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_downloadดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99asia.com สล็อตเว็บตรง ไม่มีขั้นต่ำ เท่าไหร่ก็ฝากได้ สบายใจเล่นไม่ติดเทิร์น *ฝาก-ถอน ไม่มีขั้นต่ำ 1 บาท *ไม่ต้องทำเทิร์น *แนะนำเพื่อนรับ 12% *มีครบจบในที่เดียว มวย สนุ๊กเกอร์ ไก่ชน บอล บาคาร่า หวย สล็อต มวยไทย #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #Sportone #Sportone234 #เว็บตรง #ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ #สล็อตพีจีแตก #เกมสล็อตค่ายPG #สล็อต #พีจีสล็อต #แทงมวย ../add_file/ i99asia.com สล็อตเว็บตรง ไม่มีขั้นต่ำ เท่าไหร่ก็ฝากได้ สบายใจเล่นไม่ติดเทิร์น *ฝาก-ถอน ไม่มีขั้นต่ำ 1 บาท *ไม่ต้องทำเทิร์น *แนะนำเพื่อนรับ 12% *มีครบจบในที่เดียว มวย สนุ๊กเกอร์ ไก่ชน บอล บาคาร่า หวย สล็อต มวยไทย #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #Sportone #Sportone234 #เว็บตรง #ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ #สล็อตพีจีแตก #เกมสล็อตค่ายPG #สล็อต #พีจีสล็อต #แทงมวย
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_downloadดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker ../add_file/ i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ชาวบาตงท่านใด สนใจต้องการให้ทีม อบต.บาตง ช่วยติดตั้งถังขยะเปียกบริเวณบ้านของท่าน หรือบริการตัดก้นถังให้ แจ้งเรามาได้ #บริการให้ฟรี กำจัดขยะอย่างถูกวิธี เพื่อโลก เพื่อเรา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ชาวบาตงท่านใด สนใจต้องการให้ทีม อบต.บาตง ช่วยติดตั้งถังขยะเปียกบริเวณบ้านของท่าน หรือบริการตัดก้นถังให้ แจ้งเรามาได้ #บริการให้ฟรี กำจัดขยะอย่างถูกวิธี เพื่อโลก เพื่อเรา ../add_file/ชาวบาตงท่านใด สนใจต้องการให้ทีม อบต.บาตง ช่วยติดตั้งถังขยะเปียกบริเวณบ้านของท่าน หรือบริการตัดก้นถังให้ แจ้งเรามาได้ #บริการให้ฟรี กำจัดขยะอย่างถูกวิธี เพื่อโลก เพื่อเรา
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : จากการสำรวจของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จากการสำรวจของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ../add_file/จากการสำรวจของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2567 (เกิดก่อน 2 กันยายน 2507) สามารถมาลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ ได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป เพื่อรักษาสิทธิของท่าน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2567 (เกิดก่อน 2 กันยายน 2507) สามารถมาลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ ได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป เพื่อรักษาสิทธิของท่าน ../add_file/ผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2567 (เกิดก่อน 2 กันยายน 2507) สามารถมาลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ ได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป เพื่อรักษาสิทธิของท่าน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ขอประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก รวมถึงการรณรงค์และการป้องกันไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ขอประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก รวมถึงการรณรงค์และการป้องกันไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ขอประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก รวมถึงการรณรงค์และการป้องกันไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ขอเชิญชวนประชาชนหันมาคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อความสะดวกต่อการนำไปกำจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ และยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย โดยในแต่ละวันมีขยะเกิดขึ้นจากกิจวัตรประจำวันของทุกคนมากน้อยต่างกันไปจากปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ถ้าคิดเป็นระดับชุมชนและหมู่บ้านแล้วจะมีปริมาณขยะในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ซึ่งในปัจจุบันพบว่าเริ่มมีปัญหาเรื่องสถานที่ทิ้งขยะมากขึ้นแล้ว เนื่องจากหน่วยงานที่นำขยะไปทิ้งปฏิบัติไม่ถูกหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง รวมทั้งเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มากขึ้นอีกด้วย การคัดแยกขยะจึงถือเป็นอีกวิธีการที่สำคัญในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เกิดมลพิษต่อโลกน้อยลง การคัดแยกขยะเพื่อให้สะดวกแก่การนำไปกำจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์ได้ใหม่โดยทั่วไป แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ 1.ขยะย่อยสลายหรือขยะเศษอาหาร เป็นขยะที่ย่อยสลายได้ง่าย มีความชื้นมาก ส่งกลิ่นเหม็นได้อย่างรวดเร็ว ขยะประเภทนี้กำจัดและนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยการหมักทำปุ๋ยใช้ในการเกษตรได้ เช่น เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ เปลือกไม้ เป็นต้น 2.ขยะรีไซเคิล หรือขยะยังใช้ได้ ขยะประเภทนี้บางส่วนสามารถแยกนำมาแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ เป็นต้น 3.ขยะทั่วไป เป็นขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ ไม่สามารถนำมารีไซเคิลได้ และไม่สามารถแยกเป็นประเภทต่างๆได้ เช่น พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่สำเร็จรูป ถุงพลาสติก โฟมและฟอล์ยที่เปื้อนอาหาร เป็นต้น 4.ขยะพิษ/อันตราย ถือเป็นขยะอันตรายที่จำเป็นต้องแยกทิ้งต่างหาก เนื่องจากสมบัติทางกานภาพ เคมี และชีวภาพ ได้แก่ สารเคมี วัตถุมีพิษ ซากถ่านไฟฉาย หลอดไฟ กระป๋องฉีดสเปรย์ และขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาล ขยะทั้ง 3 ประเภทข้างต้นทำให้ต้องทิ้งเพื่อให้รถมาเก็บขนไปทำลายหรือกำจัดต่อไปถ้าเราทุกคนตระหนักถุงความสำคัญของการคัดแยกขยะ ให้คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ไม่ใช่เพื่อความเป็นระเบียบอย่างเดียวเพราะการแยกขยะในบ้านที่มีทั้งกระดาษ พลาสติก แก้วโลหะ เศษอาหารหรือแม้แต่ขยะมีพิษมีประโยชน์มากกว่าที่คิดเอาไว้เสียอีก file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ขอเชิญชวนประชาชนหันมาคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อความสะดวกต่อการนำไปกำจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ และยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย โดยในแต่ละวันมีขยะเกิดขึ้นจากกิจวัตรประจำวันของทุกคนมากน้อยต่างกันไปจากปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ถ้าคิดเป็นระดับชุมชนและหมู่บ้านแล้วจะมีปริมาณขยะในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ซึ่งในปัจจุบันพบว่าเริ่มมีปัญหาเรื่องสถานที่ทิ้งขยะมากขึ้นแล้ว เนื่องจากหน่วยงานที่นำขยะไปทิ้งปฏิบัติไม่ถูกหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง รวมทั้งเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มากขึ้นอีกด้วย การคัดแยกขยะจึงถือเป็นอีกวิธีการที่สำคัญในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เกิดมลพิษต่อโลกน้อยลง การคัดแยกขยะเพื่อให้สะดวกแก่การนำไปกำจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์ได้ใหม่โดยทั่วไป แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ 1.ขยะย่อยสลายหรือขยะเศษอาหาร เป็นขยะที่ย่อยสลายได้ง่าย มีความชื้นมาก ส่งกลิ่นเหม็นได้อย่างรวดเร็ว ขยะประเภทนี้กำจัดและนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยการหมักทำปุ๋ยใช้ในการเกษตรได้ เช่น เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ เปลือกไม้ เป็นต้น 2.ขยะรีไซเคิล หรือขยะยังใช้ได้ ขยะประเภทนี้บางส่วนสามารถแยกนำมาแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ เป็นต้น 3.ขยะทั่วไป เป็นขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ ไม่สามารถนำมารีไซเคิลได้ และไม่สามารถแยกเป็นประเภทต่างๆได้ เช่น พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่สำเร็จรูป ถุงพลาสติก โฟมและฟอล์ยที่เปื้อนอาหาร เป็นต้น 4.ขยะพิษ/อันตราย ถือเป็นขยะอันตรายที่จำเป็นต้องแยกทิ้งต่างหาก เนื่องจากสมบัติทางกานภาพ เคมี และชีวภาพ ได้แก่ สารเคมี วัตถุมีพิษ ซากถ่านไฟฉาย หลอดไฟ กระป๋องฉีดสเปรย์ และขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาล ขยะทั้ง 3 ประเภทข้างต้นทำให้ต้องทิ้งเพื่อให้รถมาเก็บขนไปทำลายหรือกำจัดต่อไปถ้าเราทุกคนตระหนักถุงความสำคัญของการคัดแยกขยะ ให้คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ไม่ใช่เพื่อความเป็นระเบียบอย่างเดียวเพราะการแยกขยะในบ้านที่มีทั้งกระดาษ พลาสติก แก้วโลหะ เศษอาหารหรือแม้แต่ขยะมีพิษมีประโยชน์มากกว่าที่คิดเอาไว้เสียอีก ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ขอเชิญชวนประชาชนหันมาคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อความสะดวกต่อการนำไปกำจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ และยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย โดยในแต่ละวันมีขยะเกิดขึ้นจากกิจวัตรประจำวันของทุกคนมากน้อยต่างกันไปจากปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ถ้าคิดเป็นระดับชุมชนและหมู่บ้านแล้วจะมีปริมาณขยะในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ซึ่งในปัจจุบันพบว่าเริ่มมีปัญหาเรื่องสถานที่ทิ้งขยะมากขึ้นแล้ว เนื่องจากหน่วยงานที่นำขยะไปทิ้งปฏิบัติไม่ถูกหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง รวมทั้งเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มากขึ้นอีกด้วย การคัดแยกขยะจึงถือเป็นอีกวิธีการที่สำคัญในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เกิดมลพิษต่อโลกน้อยลง การคัดแยกขยะเพื่อให้สะดวกแก่การนำไปกำจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์ได้ใหม่โดยทั่วไป แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ 1.ขยะย่อยสลายหรือขยะเศษอาหาร เป็นขยะที่ย่อยสลายได้ง่าย มีความชื้นมาก ส่งกลิ่นเหม็นได้อย่างรวดเร็ว ขยะประเภทนี้กำจัดและนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยการหมักทำปุ๋ยใช้ในการเกษตรได้ เช่น เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ เปลือกไม้ เป็นต้น 2.ขยะรีไซเคิล หรือขยะยังใช้ได้ ขยะประเภทนี้บางส่วนสามารถแยกนำมาแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ เป็นต้น 3.ขยะทั่วไป เป็นขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ ไม่สามารถนำมารีไซเคิลได้ และไม่สามารถแยกเป็นประเภทต่างๆได้ เช่น พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่สำเร็จรูป ถุงพลาสติก โฟมและฟอล์ยที่เปื้อนอาหาร เป็นต้น 4.ขยะพิษ/อันตราย ถือเป็นขยะอันตรายที่จำเป็นต้องแยกทิ้งต่างหาก เนื่องจากสมบัติทางกานภาพ เคมี และชีวภาพ ได้แก่ สารเคมี วัตถุมีพิษ ซากถ่านไฟฉาย หลอดไฟ กระป๋องฉีดสเปรย์ และขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาล ขยะทั้ง 3 ประเภทข้างต้นทำให้ต้องทิ้งเพื่อให้รถมาเก็บขนไปทำลายหรือกำจัดต่อไปถ้าเราทุกคนตระหนักถุงความสำคัญของการคัดแยกขยะ ให้คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ไม่ใช่เพื่อความเป็นระเบียบอย่างเดียวเพราะการแยกขยะในบ้านที่มีทั้งกระดาษ พลาสติก แก้วโลหะ เศษอาหารหรือแม้แต่ขยะมีพิษมีประโยชน์มากกว่าที่คิดเอาไว้เสียอีก
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์คู่มือสิทธิของคนพิการ ขอข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่องานสวัสดิการและการพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ในวัน เวลาราชการ โทร.073-530873 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์คู่มือสิทธิของคนพิการ ขอข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่องานสวัสดิการและการพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ในวัน เวลาราชการ โทร.073-530873 ../add_file/ประชาสัมพันธ์คู่มือสิทธิของคนพิการ ขอข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่องานสวัสดิการและการพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ในวัน เวลาราชการ โทร.073-530873
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์คู่มือคนพิการ ขอข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่องานสวัสดิการและการพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ในวัน เวลาราชการ โทร.073-530873 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์คู่มือคนพิการ ขอข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่องานสวัสดิการและการพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ในวัน เวลาราชการ โทร.073-530873 ../add_file/ประชาสัมพันธ์คู่มือคนพิการ ขอข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่องานสวัสดิการและการพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ในวัน เวลาราชการ โทร.073-530873
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลรายละเอียดการร้องเรียน ในปีงบประมาณ 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลรายละเอียดการร้องเรียน ในปีงบประมาณ 2565 ../add_file/ข้อมูลรายละเอียดการร้องเรียน ในปีงบประมาณ 2565
ชื่อไฟล์ : รายละเอียดการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำเดือน/ปีงบประมาณ 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายละเอียดการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำเดือน/ปีงบประมาณ 2565 ../add_file/รายละเอียดการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำเดือน/ปีงบประมาณ 2565
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ซึ่งเป็นการพัฒนามาจากระบบรับรองการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย และไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางมาติดต่อที่สำนักงาน ช่วยให้บริการภาครัฐและธุรกรรมออนไลน์มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย โดยมีงานบริการประชาชนที่สำคัญที่สามารถใช้งานได้อย่างง่าย เช่น การยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชน หรือการดูสำเนาทะเบียนบ้านฉบับดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ซึ่งเป็นการพัฒนามาจากระบบรับรองการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย และไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางมาติดต่อที่สำนักงาน ช่วยให้บริการภาครัฐและธุรกรรมออนไลน์มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย โดยมีงานบริการประชาชนที่สำคัญที่สามารถใช้งานได้อย่างง่าย เช่น การยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชน หรือการดูสำเนาทะเบียนบ้านฉบับดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้ ../add_file/ซึ่งเป็นการพัฒนามาจากระบบรับรองการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย และไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางมาติดต่อที่สำนักงาน ช่วยให้บริการภาครัฐและธุรกรรมออนไลน์มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย โดยมีงานบริการประชาชนที่สำคัญที่สามารถใช้งานได้อย่างง่าย เช่น การยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชน หรือการดูสำเนาทะเบียนบ้านฉบับดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกอบกับแนวทางการรณรงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน โดยมีการรณรงค์ผ่านสื่อโซเซียล องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง จึงรณรงค์ประชาสัมพันธ์สื่อเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้รับรู้และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกอบกับแนวทางการรณรงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน โดยมีการรณรงค์ผ่านสื่อโซเซียล องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง จึงรณรงค์ประชาสัมพันธ์สื่อเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้รับรู้และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ../add_file/ประกอบกับแนวทางการรณรงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน โดยมีการรณรงค์ผ่านสื่อโซเซียล องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง จึงรณรงค์ประชาสัมพันธ์สื่อเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้รับรู้และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ขอประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก รวมถึงการรณรงค์และการป้องกันไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ขอประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก รวมถึงการรณรงค์และการป้องกันไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ขอประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก รวมถึงการรณรงค์และการป้องกันไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ขอประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก รวมถึงการรณรงค์และการป้องกันไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ขอประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก รวมถึงการรณรงค์และการป้องกันไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ขอประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก รวมถึงการรณรงค์และการป้องกันไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบลูกาฮูลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบลูกาฮูลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบลูกาฮูลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/